BULDOK MECHSTOP ČISTIČ extra účinný odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Kód: 2700770
BESTSELLER discount-0
Značka: METRUM
od 109 Kč od 90,08 Kč bez DPH od 89,38 Kč / 1 kg

Zvolte variantu

Speciální přípravek určený pro odstranění řas, mechů a lišejníků ze všech druhů střešních krytin a jiných materiálů.

Detailní informace

Hmotnost: 1 kg
skladem | 2700770
Můžeme doručit do: 16.4.2024
109 Kč
90,08 Kč bez DPH
Hmotnost: 5 kg
skladem | 2700771
Můžeme doručit do: 16.4.2024
499 Kč
412,40 Kč bez DPH
Hmotnost: 10 kg
do 24 h | 2700772
Můžeme doručit do: 16.4.2024
929 Kč
767,77 Kč bez DPH
Hmotnost: 20 kg
na dotaz (2 - 4 dny) | 2700773
Můžeme doručit do: 19.4.2024
1 819 Kč
1 503,31 Kč bez DPH
Hmotnost: 50 kg
na dotaz (2 - 4 dny) | 2700774
Můžeme doručit do: 19.4.2024
4 469 Kč
3 693,39 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Čistá + Odolná fasáda PIC

Spotřeba: 200 ml/m/ Vydatnost: 5 m2/l
Ředění: neředí se (případné ředidlo voda)
 
Velikosti baleníplastová láhev 1 kg, plastový kanystr 5 kg, 10 kg, 20 kg, plastový barel 50 kg
Výrobce: Metrum s.r.o., Česká republika
 
 
 

BULDOK MECHSTOP ČISTIČBULDOK logo new_1

extra účinný odstraňovač řas, mechů a lišejníků
 
 

Speciální biocidní přípravek ve formě kapalného roztoku určeného k přímému použití.

 vysoce účinný
pro savé i nesavé podklady
šetrný k materiálům, podklad nijak nezabarvuje (neobsahuje žádné pigmenty)
okamžitě a snadno použitelný
nezpůsobuje korozi zinkových ani měděných materiálů
pro železo a ocel má srovnatelné korozívní účinky s vodou (ČSN 49 0681)
vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001
 
čistění střech od mechanických nečistot a dále porostů jako jsou řasy nebo mechy
účinný na fasády, zdivo, kameny, kamenné sokly, betonové nájezdy, obklady, dlažby, žulové nebo pískovcové náhrobky, podezdívky skleníků, zahradní nábytek
❃ lze použit na pálené nebo betonové tašky, cementovláknité i bitumenové krytiny
 

 

Postup

Podklad musí být suchý.
Aplikační teplota: > +5 °C
Přípravek nanášejte za suchého počasí štětcem, smetákem, stříkacím zařízením, rozlivem z konve nebo zahradnickým postřikovačem.
Při větším znečištění postup opakujte po 2 – 3 dnech.
Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje.
Požadujete-li okamžitý čistý efekt, opláchněte povrch po 24 hodinách tlakovou vodou.
Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů.
Silnější vrstvy je nutné opláchnout zahradní hadicí, vysokotlakým čističem a/nebo odstranit jemně pomocí kartáče. Vysokotlaký čistič nepoužívejte na asfaltové střešní krytiny se zrnitými povrchy.
⚠️ Upozornění
 
Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad.
Přípravek není určen k likvidaci mechů v trávnících, na stromech, na zahradách nebo v zemědělství.
Nepoužívat k ošetřování bazénů!
 
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku nebo níže přiložené dokumentaci.
Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme žádný přímý vliv na správnost způsobu vaší práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.

GHS05 korozivní a žíravé látky Nebezpečí: Obsahuje: hydroxid sodný < 5 %; 2-aminoethanol < 5 %; tetranatrium N,Nbis(karboxylatomethyl)- L-glutamát < 5 %; (2-methoxymethylethoxy) propanol < 3 %; 1-propoxypropan-2-ol <0,5 % (EDTA a její soli)
 
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 
Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění
 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.
Přepravní pokyny – omezené množství 5 l, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ , J.N.  
mech
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

metrum-logoVýznamnou část sortimentu přerovské firmy Metrum založené roku 1992 tvoří Stavební chemie ČESKÝ STAVITEL a výrobky na ochranu dřeva DŘEVOSAN. Výrobky jsou vyráběny v systému jakosti ISO:9001 na základě dlouholetých zkušeností i nejnovějších poznatků. Patří tak mezi českou špičku v oboru stavební chemie. Své výrobky úspěšně vyváží také na Slovensko, Ukrajinu, do Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny produkty vykazují vynikající kvalitu a užitnou hodnotu za přijatelnou cenu.