ředění

Ředění je proces, při kterém se jedna látka (obvykle tekutina) o určité hustotě nebo koncentraci ředí smícháním s jinou látkou nižší hustoty v takovém množství, aby bylo dosaženo požadované výsledné směsi - roztoku o nižší hustotě.

Tento termín se často používá v několika různých kontextech:

 

Chemie a laboratoře: V chemii se ředěním rozumí přidávání rozpouštědla nebo jiné látky k roztoku nebo směsi, aby se snížila její koncentrace. To může být užitečné pro správné měření nebo manipulaci s chemickými látkami.

 

Barvy a lakyPři práci s barvami a laky může ředění znamenat přidání rozpouštědla nebo jiné látky k produktu, aby se dosáhlo požadované konzistence nebo hustoty. Tímto způsobem se může také ovlivnit snadnost aplikace.

 

Zemědělství: V zemědělství se ředění může týkat zřeďování hnojiv nebo pesticidů přidáním vody nebo jiných látek, aby se dosáhla optimální koncentrace pro aplikaci na rostliny nebo půdu.

 

Výroba: V průmyslu se ředění může týkat zřeďování koncentrovaných surovin nebo produktů, aby se dosáhla požadovaná síla nebo kvalita výsledného výrobku.