obsah

 

Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje plochu nějakého geometrického tvaru. Obsah se zpravidla měří v čtverečných jednotkách, například čtverečných metrech (m²) nebo čtverečných centimetrech (cm²).

Zde jsou vzorce pro výpočet obsahu některých základních geometrických tvarů:

Obsah čtverce: Pro čtverec se stranou "a" je obsah: S = a²

Obsah obdélníku: Pro obdélník s délkou "a" a šířkou "b" je obsah: S = a * b

Obsah trojúhelníku: Pro trojúhelník s délkou základny "a" a výškou "v" na tuto základnu je obsah: S = (1/2) * a * v

Obsah kruhu: Pro kruh s poloměrem "r" je obsah: S = π * r²

Obsah lichoběžníkuPro výpočet obsahu lichoběžníku potřebujeme znát délky obou základen (a a b) a výšku (v) na tyto základny. Obsah lichoběžníku se spočítá: S = (1/2) * (a + b) * v

Obsah rovnoběžníku: Pro výpočet obsahu rovnoběžníku potřebujeme znát délku základny (a) a výšku (v) na tuto základnu. Obsah rovnoběžníku se spočítá: S = a * v

Kde π (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3,14159.

Při výpočtu obsahu je důležité zajistit, aby jednotky byly v souladu - pokud pracujete s centimetry, výsledek obsahu bude v cm², pokud s metry, bude v m² atd.