kapalina

Kapalina je skupenství látky, které se vyznačuje tím, že má pevný objem, ale není schopna udržet svůj tvar a přizpůsobuje se tvaru nádoby, do které je umístěna. Kapaliny zahrnují širokou škálu látek, od vody a oleje po alkoholy a benzín.
Kapaliny jsou jedním ze tří základních skupenství látek, spolu s pevným a plynným skupenstvím. Jejich vlastnosti a chování jsou studovány v oborech jako fyzika a chemie.
 
Charakteristiky kapalin:
 
Pevný objem: Kapaliny mají pevný objem, což znamená, že mají určitý prostor, který zabírají, a tento objem zůstává konstantní za daných podmínek.
Neschopnost udržet tvar: Oproti pevným látkám nemají kapaliny vlastní tvar. Při nalití do nádoby přijmou tvar nádoby.
Vlastnosti proudění: Kapaliny mohou proudit a mohou být deformovány působením vnějších sil. Mohou mít různou viskozitu, což ovlivňuje jejich schopnost plynout.
Přechodné skupenství: Některé látky mohou existovat ve formě kapaliny při určitých podmínkách teploty a tlaku, zatímco při jiných podmínkách mohou být pevné nebo plynné.