ředidlo

Ředidlo neboli rozpouštědlo se používá ke zlepšení roztíratelnosti laků, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů. 

Technická ředidla

C 6000 - speciální nitroředidlo

 • Složení: toluen, ethylacetát, butylacetát, ethanol, butanol
 • Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových hmot.
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 867 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,80 kg/kg produktu.
 • F, Xn; R 11-20-36-66, S 2-16-24/25-36/37-46

H 6000

 • Složení: xylen (směs izomerů), lakový benzín
 • Použití: K ředění chlorkaučukových nátěrových hmot
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 832 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,89 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-20/21-38-65, S 2-24/25-36/37-62

L 6000

 • Složení: ethanol, toluen
 • Použití: K ředění lihových nátěrových hmot; k čištění, odmašťování a jiným technickým účelům
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 817 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,52 kg/kg produktu
 • F; R 11, S 2-7-16-46

S 6001

 • Složení: toluen, lakový benzín
 • Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 795 kg/m3,celkový obsah organického uhlíku 0,88 kg/kg produktu
 • F, Xn; R 11-20-65, S 2-23-24/25-62

S 6002

 • Složení: lakový benzín, butan-1-ol
 • Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených máčením, poléváním nebo štětcem
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 778 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,83 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-36-65, S 23-24/25-26-62

S 6003

 • Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol
 • Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 854 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,85 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-20/21-37/38-41, S 25-26-36/37/39-46

S 6005

 • Složení: xylen (směs izomerů)
 • Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 865 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,90 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-20/21-38, S 2-23-24/25-51

S 6006

 • Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů)
 • Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T3, hustota 775 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,85 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-65, S 2-23-24-62

S 6010

 • Složení: toluen, 4-methylpentan-2-on
 • Použití: K ředění syntetické reaktivní dvousložkové nátěrové hmoty S 2008
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 825 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,79 kg/kg produktu
 • F, Xn; R 11-20-36/37-66, S 16-24/25-29-46

S 6023

 • Složení: toluen, xylen (směs izomerů)
 • Použití: K ředění emailu syntetického vypalovacího tepaného S 2023
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 871 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,91 kg/kg produktu
 • F, Xn; R 11-20/21-38, S 16-24/25-36/37-46

S 6300

 • Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, butylacetát, 1-methoxypropan-2-ol
 • Použití: K ředění epoxidových dvousložkových nátěrových hmot mimo tepaného emailu S 2323
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 849 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,74 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-20/21/22-37/38-41, S 2-26-37/39-46

S 6900

 • Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů)
 • Použití: K ředění syntetických laků, určených pro elektrotechniku, např. S 1901, S 1924
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 785 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,86 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-65, S 23-24/25-62

S 6904

 • Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol
 • Použití: K ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci v tepelné třídě F, např. S 1903, S 1942
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 843 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,82 kg/kg produktu
 • Xn; R 10-20/21/22-37/38-41, S 25-26-36/37/39-46

U 6000

 • Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát
 • Použití: K ředění polyuretanových nátěrových hmot zasychajících na vzduchu
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 900 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,78 kg/kg produktu
 • T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6002

 • Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát
 • Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 924 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,71 kg/kg produktu
 • T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6003

 • Složení: xylen (směs izomerů), 2-methoxy-1-methylethyl-acetát
 • Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 915 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,73 kg/kg produktu
 • T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6051

 • Složení: xylen (směs izomerů), butylacetát, lakový benzín, butan-1-ol, 2-ethoxyethyl-acetát, toluen
 • Použití: K ředění polyuretanových základních barev U 2061, emailů U 2081 a laku U 1051 zasychajících na vzduchu
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 861 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,78 kg/kg produktu
 • R 10-20/21-36/38-60-61, S 24/25-36/37/39-45-53

Herbol V 40

 • Složení: solventní nafta (ropná), 1,2,4-trimethylbenzen, ethylacetát, mesitylen, propylbenzen, butylacetát
 • Použití: K ředění veškerých rozpouštědlových nátěrových hmot Herbol
 • Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,88 kg/kg produktu
 • Xn, N; R 10-20-36/37/38-51/53-65, S 2-24/25-29-62

Benzínový čistič

 • Složení: benzin, toluen
 • Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů a textilních materiálů
 • Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 707 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,81 kg/kg produktu
 • F, Xn; R 11-65, S 2-16-24/25-62

Lakový benzín

 • Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů, ředění nátěrových hmot, zrychluje zasychání.
 • Známý také pod názvy „White spirit“ a „minerální terpentýn

Ředidla Tikkurila

1006

1029

 • Ředidlo pro barvy na bázi zinku a křemičitanu a epoxidové barvy neobsahující rozpouštědla.
 • Vhodné např. pro Tikkurila Temafloor P300, Tikkurila Temafloor 210 čirý základní nátěr, Tikkurila Temafloor 200, Tikkurila Temafloor 400, Tikkurila Fontezinc 85, Tikkurila Temafloor 150

1031

 • Ředidlo pro epoxidové barvy, silikonové barvy, polyvinylbutyralové barvy, dvousložkové barvy bohaté na zinek a epoxidové základní nátěry.
 • Vhodné např. pro Tikkurila Temaline TL, Tikkurila Temafloor 200 Primer, Tikkurila Temabond ST 200, Tikkurila Temabond ST 300, Tikkurila Temaline LP Primer, Tikkurila Temanyl PVB, Tikkurila Temacoat GF Primer, Tikkurila Temafloor P300, Tikkurila Temacoat SPA Primer, Tikkurila Temacoat GPL-S MIO, Tikkurila Temacoat SPA 50, Tikkurila Temacoat SPA Primer MIO, Tikkurila Teamacoat GPL, Tikkurila Temacoat GS 50, Tikkurila Temacoat RM 40.

1032

 • K ředění alkydových barev pro nanášení stříkáním.
 • Vhodné např. pro barvy Tikkurila Miranol, Tikkurila Unica

1048

 • Ředidlo pro polyuretanové, oxiranesterové, polyaspartické, polysiloxanové a dvousložkové akrylové barvy.
 • Používá se systematicky s takovými barvami a lakovými materiály z výrobní řady Tikkurila, jako jsou Temadur 50, Temadur HB 50, Temadur SO 50, Temadur HB 80, Temadur SO-F 20, Tematein 50, Temadur SO 80, Temadur SC-F 50, Temadur 90, Temadur SC-F 80, Temadur Primer, Tematein 90, Temadur 20, Temasolid SC 60, Temadur Cli, Duasolid 50, Temadur Accelerator, Temadur HF-Extra.

1050 Lakkabensiini (Lakový benzín)

 • Složení: uhlovodíky, C9÷C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické
 • Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů, ředění alkydových nátěrových hmot, zrychluje zasychání.
 • Známý také pod názvy „White spirit“ a „minerální terpentýn“

1120

 • Xylenové ředidlo pro alkydové nátěrové hmoty a je vhodné pro ředění Rostex Super.
 • Na čistění ploch před aplikací, při aplikací štětcem nebo válečkem.
 • Vhodné např. pro barvy Tikkurila Rostex Super

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všechna ředidla jsou rozpouštědly s nebezpečnými výpary. Vstřebávají se pokožkou a dráždí ji. Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle, pracoviště účinně větrat. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při styku s otevřeným ohněm je nebezpečí výbuchu a požáru! Ředidla jsou hořlavé kapaliny, nemísitelné s vodou. Vhodné hasivo je pěna nebo prášek.