pigment

Pigment (barvivo) je anorganická substance, obvykle založená na oxidových sloučeninách kovů, používaná pro účely výtvarného umění, zejména v oblasti malířství. Existuje přibližně 16 kategorií anorganických barevných látek, odvozených od prvku, který hraje dominantní roli v charakteru dané barvy (například: barvy z uhlíku, arzenu, titanu, kadmia, kobaltu, chromu, mědi…).

Tyto látky se využívají při výrobě zvýrazňovačů, dětských barev, psacích potřeb a malířských barev. Také se používají k zabarvování plastů a jsou součástí nátěrových hmot pro kovy, dřevo a jiné materiály. V textilním průmyslu jsou pigmenty rovněž často využívány. Většinou se přidávají do směsi nátěrové hmoty nebo se aplikují jako tzv. pigmentová preparace. Pigmentová preparace je tekutina nasycená konkrétním pigmentem ve vysoké koncentraci, obvykle ve formě pasty.