roztok

Roztok je homogenní směs, ve které jsou dvě nebo více látky důkladně smíchány tak, že neexistují žádné rozlišitelné hranice mezi jednotlivými složkami.
V roztoku jsou částice jedné látky rovnoměrně rozptýleny v jiné látce, čímž vytváří jednotnou a stabilní látku.
Roztoky mohou být tvořeny různými druhy látek, včetně pevných látek v kapalinách, kapalin v kapalinách nebo plynu v kapalinách.
Tyto látky jsou známy jako rozpouštědla (solventy) a rozpuštěné látky.
 
Příklady roztoků:
 
Voda a cukr: Při rozpuštění cukru ve vodě vzniká roztok cukru.
Sůl ve vodě: Roztok soli vytvořený rozpuštěním soli (např. NaCl) ve vodě.
Léky a injekční roztoky: Mnoho léků je formulováno jako roztoky pro injekční podání.
Benzín a ethanol: Směs benzínu a ethanolu tvoří roztok, který může být používán jako palivo.
 
Klíčové pojmy týkající se roztoků:
 
Rozpouštědlo (solvent): Látka, ve které je druhá látka (rozpuštěná látka) rozptýlena. Voda je běžným rozpouštědlem.
Rozpuštěná látka: Látka, která je rozptýlena v rozpouštědle. Může to být pevná látka, kapalina nebo plyn.
KoncentraceMnožství rozpuštěné látky ve směsi vzhledem k množství rozpouštědla. Měří se obvykle v hmotnostních nebo objemových procentech.
Homogenní směs: Směs, ve které jsou všechny složky rovnoměrně rozptýleny a nelze rozeznat jednotlivé části. 
 
Roztoky jsou základním pojmem v chemii a mají široké využití v průmyslu, laboratořích, lékařství a každodenním životě.