Slovník pojmů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S T U V X Z Ž

aceton

Aceton (chemický vzorec C3H6O) je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon. Charakteristickou skupinou je karbonyl. Aceton je bezbarvá kapalina specifického zápachu,…

adaptér gola

Umožňuje použití nástrojů s odlišným rozměrem jako hlavice.

Agua stop

Produktová řada hydroizolačních materiálů od španělské značky Ceys.

akrylátové chipsy

Akrylátové chipsy (nebo také color chips, color flakes atd.) jsou dekorativní šupinky (vločky, čipsy) částice vyrobené z akrylátové (AC) nebo polyvinylacetátové (PVA) disperze Jsou plněné…

akrylátové lepidlo

Lepidla na bázi akrylátové pryskyřice. Jsou určená speciálně pro lepení materiálů z PP, PE, HDPE, LDPE, polyolefinů a jejich kopolymerů, také v kombinaci s jinými plasty jako ABS a PVC. Mají vysokou pevnost ve smyku a odlupování.

akrylová barva

Jde o disperzní barvy na bázi polyakrylové pryskyřice. V čerstvém stavu jsou ředitelné vodou, po zaschnutí jsou naopak vodě odolné. Zaschlý akryl se přesto doporučuje nalakovat pro větší odolnost. Vhodné jsou pro malbu…

akrylový tmel

tmel na bázi PVCA disperze a akrylátových pryskyřic Tvoří plasticko-elastický, trvale pevný, nekorozívní spoj (vhodný na pozinkovaný plech, ocel atd.) Po vyzrání je přetíratelný akrylátovými a disperzními…

aktivátor květu

Obecně jde o stimulátor s účinnými látkami na podporu květové reakce rostlin. Stimulace, kterou zajišťují účinné látky, přináší větší plody s větším podílem vlákniny, pryskyřice a cukrů, což zvyšuje kvalitu konečného produktu. Zlepšuje…

aktivátory pro lepidla

Aktivátory čistí a odmašťují jednotlivé lepené díly a urychlují dobu vytvrzení anaerobních nebo kyanoakrylátových lepidel či tmelů.

akvaristické lepidlo

speciální lepidla na lepení akvárií, terárií, skleněných vitrín, skleněných konstrukcí, nádrží. netoxické složení pro vodní organismy a jiné živočichy

anaerobní reakce

Anaerobní reakce je takový proces probíhající v prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

benzín

Benzín (také benzin) je kapalina ropného původu využívaná převážně jako palivo v zážehových motorech, avšak i jako rozpouštědlo, především pro zředění nátěrových hmot. Skládá se především z alifatických uhlovodíků extrahovaných frakční destilací…

brousek

Brousek je malý ruční pracovní nástroj určený pro obroušení ostří i břitů různých jiných pracovních nástrojů, pomůcek a předmětů všední denní potřeby. Může se jednat o zcela prostý brousek kamenný, nebo o…

břitva

Břitva je speciální nástroj, který je používán pro holení vousů či ochlupení. Břitvy se vyrábějí v různých šířkách čepele. Ta je vyjádřena v palcích (coulech) a sice v osminách. 3/8" = 10 mm, 4/8" =…

butan

Název butan se používá jako: systematický název pro nerozvětvený alkan se čtyřmi atomy uhlíku v molekule, (funkční vzorec CH3CH2CH2CH3), triviálním názvem n-butan společný název…

cedník

Cedník neboli kuchyňské síto (zastarale někdy též řešeto) je běžná kuchyňská domácí potřeba užívaná v kychyni při přípravě pokrmů. Činnost prováděná s cedníkem se nazývá cezení (někdy také zcezení).…

cep

Cep je zemědělské nářadí, používané od starověku až do novověku k mlácení obilí za účelem oddělení zrna od plev. Skládá se z dlouhé násady, na které je na závěsu umístěno asi 40 cm dlouhé…

cepín

Cepín je horolezecké náčiní (speciální víceúčelový nástroj), určené k pohybu osob po ledovcích, ledových plotnách, sněhových polích, ale i kombinovaném, nebo čistě skalním terénu. V horolezeckém…

čas

Čas (značka t) je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI, která se měří v sekundách (s) pomocí hodin. Čas označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky. V jiném chápání je čas pojímán…

čepel

Čepel je část nástroje, zbraně nebo stroje s ostřím, která je určena k prorážení, sekání, krájení nebo škrábání povrchů nebo materiálů. Čepele jsou obvykle vyrobeny z materiálů, které jsou tvrdší než ty, na které mají být použity.…

ČSN (norma pro barevnou stupnici)

ČSN je český standard pro stupnici barevných odstínů nátěrových hmot. Je založen na československé, resp. české technické normě ČSN 67 3067. Norma byla zrušena k 1. 6. 2012. Každá barva palety RAL má odpovídající…

délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Pomocí délky se vyjadřuje vzájemná poloha a rozprostraněnost objektů v prostoru. Délka jako fyzikální veličina vychází z geometrického pojmu délky jako míry ohraničené…

diamant

Diamant je téměř nejtvrdší známý přírodní minerál (nerost) a jedna z nejtvrdších látek vůbec (tvrdší jsou např. fullerit, romboedrická modifikace diamantu či nanokrystalická forma diamantu –…

dláto

Dláto je nástroj sloužící k ručnímu opracování různých materiálů jako je dřevo, kámen (kamenická dláta). Existují i speciální dláta pro různé výtvarné činnosti, jako…

drátěnka

Drátěnka je drobný předmět denní potřeby určený pro odstraňování nečistot a špíny z různých povrchů. Nejčastější aplikací je nerezavějící drátěnka z roury jemného drátěného pletiva svinuté do tvaru anuloidu,…

Nahoru