Slovník pojmů

A D E F I J K M N O P R S

aceton

Chemický vzorec C3H6O Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná. Směs par s kyslíkem je výbušná. Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo organických látek (např. pro celulózová lepidla)…

adaptér gola

Umožňuje použití nástrojů s odlišným rozměrem jako hlavice.

Agua stop

Produktová řada hydroizolačních materiálů od španělské značky Ceys.

akrylátové chipsy

Akrylátové chipsy nebo také color chips, color flakes atd. jsou dekorativní šupinky (vločky, čipsy) částice vyrobené z akrylátové (AC) nebo polyvinylacetátové (PVA) disperze Jsou plněné…

akrylátové lepidlo

Lepidla na bázi akrylátové pryskyřice. Jsou určená speciálně pro lepení materiálů z PP, PE, HDPE, LDPE, polyolefinů a jejich kopolymerů, také v kombinaci s jinými plasty jako ABS a PVC. Mají vysokou pevnost ve smyku a odlupování.

akrylová barva

Jde o disperzní barvy na bázi polyakrylové pryskyřice. V čerstvém stavu jsou ředitelné vodou, po zaschnutí jsou naopak vodě odolné. Zaschlý akryl se přesto doporučuje nalakovat pro větší odolnost. Vhodné jsou pro malbu…

akrylový tmel

tmel na bázi PVCA disperze a akrylátových pryskyřic Tvoří plasticko-elastický, trvale pevný, nekorozívní spoj (vhodný na pozinkovaný plech, ocel atd.) Po vyzrání je přetíratelný akrylátovými a disperzními…

aktivátor květu

Obecně jde o stimulátor s účinnými látkami na podporu květové reakce rostlin. Stimulace, kterou zajišťují účinné látky, přináší větší plody s větším podílem vlákniny, pryskyřice a cukrů, což zvyšuje kvalitu konečného produktu. Zlepšuje…

aktivátory pro lepidla

Aktivátory čistí a odmašťují jednotlivé lepené díly a urychlují dobu vytvrzení anaerobních nebo kyanoakrylátových lepidel či tmelů.

akvaristické lepidlo

speciální lepidla na lepení akvárií, terárií, skleněných vitrín, skleněných konstrukcí, nádrží. netoxické složení pro vodní organismy a jiné živočichy

dvouděložné (širokolisté) plevele

Rostliny se širokými listy, s rozvětvenou (síťnatou) žilnatinou např. pampeliška, jitrocel, lebeda atd.

EPA

EPA je zkratka "ESD Protected Area", označující oblasti nebo pracoviště chráněné před elektrostatickým výbojem (podrobněji u hesla ESD).       

ESD

ESD (Electrostatic Discharge) - elektrostatický výboj Nejviditelnější formou elektrostatického výboje je blesk během bouřky, kdy se náhle vybijí mraky s různým potenciálem. Každý z nás v jednu chvíli zažil náhlý výboj, například poté, co přešel po…

fungicidy

Přípravky proti houbovým chorobám, plísním.

inbus (imbus)

Inbus (imbus) je klíč tvořený nebo zakončený šestibokým hranolem. Inbusový klíč mívá podobu šestihranné tyčky ohnuté do pravého úhlu, ale může být i v podobě šroubováku nebo výměnného bitu. Pro snadnější manipulaci…

insekticidy

Přípravky k hubení hmyzu.

jednoděložné (trávovité) plevele

Rostliny s úzkými listy, s nerozvětvenou žilnatinou např. pýr, lipnice atd.

kurativní

Mající léčebný účinek tzn. potlačující chorobu několik hodin (dní) po vzniku infekce (napadení) organismu.

moluskocidy

Přípravky proti plžům a slimákům.

moření (ochrana rostlin)

Mořením se rozumí různé stupně "obalení" osiva či sadby před výsevem nebo výsadbou (dle návodu - "suché" nebo "mokré" moření) prostředkem proti chorobám nebo škůdcům.

neselektivní (totální)

Hubí veškeré zelené rostliny nebo hmyz. Pojem se používá nejčastěji ve spojení s herbicidy nebo insekticidy.

ochranná lhůta (herbicidy, insekticidy, pesticidy)

Ochranná lhůta je doba ve dnech, kterou je nutné dodržet od poslední aplikace přípravku do počátku sklizně dané plodiny. Jestliže je uvedeno AT místo počtu dní, pak se stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. Nejčastěji z důvodu, že…

pesticidy

Pesticidy jsou souhrnným názvem přípravků proti škodlivým činitelům (plevelům, škůdcům, chorobám) - patří k nim herbicidy, insekticidy, fungicidy atd.

postemergentní

Ošetření herbicidy se provádí na vzešlé plevelné rostliny v porostech již vzešlých kulturních rostlin.

preemergentní

Pojem se používá v souvislosti s použitím herbicidů. Aplikují se po zasetí plodiny, ale dříve než rostlina vzejde.

Nahoru