žula

Žula (granit) je vysoce zrnitá magmatická hornina, která vzniká ztuhnutím magma hluboko pod povrchem Země. Jedná se o jednu z nejběžnějších hornin na Zemi a má charakteristický světlý až šedý vzhled s jasně patrnými krystaly živce, křemene a plagioklasu.
 
Chemické a fyzikální vlastnosti žuly:
 
Složení: Hlavními minerály tvořícími žulu jsou živec (obsahující křemen, živec a železo- hořčíkové minerály), křemen (SiO2) a plagioklas (sodno-vápenatý živec).
Textura: Žula má hrubozrnnou texturu kvůli dlouhému procesu tuhnutí magmatu, což umožňuje větším krystalům mineralit růst.
Barva: Barva žuly se může lišit od světlé šedé po různé odstíny růžové, oranžové, červené nebo černé v závislosti na obsahu minerálů.
Tvrdost: Žula je relativně tvrdá hornina, dosahuje tvrdosti 6-7 na Mohsově stupnici tvrdosti.
Vznik žuly: Žula vzniká hluboko pod povrchem Země, kde se magma zchlazuje a tuhne pomalu, což umožňuje vznik velkých krystalů. Tento proces může trvat miliony let.
Naleziště: Žula se vyskytuje na celém světě, ale některé z nejznámějších nalezišť jsou ve Skandinávii, Brazílii, Indii, Číně, USA a na středním východě.
 
Využití:
 
Stavebnictví: Žula je často využívána jako stavební materiál pro obklady, dlažby, schody a další konstrukční prvky díky své pevnosti a odolnosti vůči povětrnostním podmínkám.
Sochařství: Kvůli své krásné textuře a odolnosti je žula často používána k vytváření soch a sochařských děl.
Památky: Mnoho historických památek, jako jsou pyramidy v Egyptě nebo chrámy v Indii, je postaveno z žuly.
Ozdobné kameny: Žula se používá k výrobě šperků a ozdobných předmětů kvůli své krásné barvě a textuře.
 
žula