aerosol

Aerosol je jemná disperze kapaliny nebo pevných částic ve vzduchu nebo jiném plynu.
Tato disperze vytváří stabilní částicový oblak nebo mlhu.
Aerosoly mohou být složeny z tekutin, jako jsou barvy, laky, čištění nebo dezinfekční prostředky, a také z pevných částic, například prachu, pylu nebo mikroskopických kapiček.
 
Typy aerosolů: Aerosoly mohou být rozděleny do dvou hlavních typů:
kapalinové aerosoly, kde jsou kapaliny dispergovány ve vzduchu (jako spreje)
pevné aerosoly, kde jsou pevné částice suspendovány ve vzduchu (jako prachové částice).
 
Vznik aerosolů: Aerosoly mohou vznikat různými způsoby, včetně sprejování, páření, rozptylu nebo mechanického mletí pevných látek.
Aplikace: Aerosoly mají mnoho oblastí praktického využití. Používají se ve sprejích na vlasy, laky, barvy, čisticí prostředky, léky (inhalátory), dezodoranty a mnoho dalších výrobků.
Účinky na životní prostředí: Aerosoly mohou ovlivňovat kvalitu ovzduší a mít dopady na životní prostředí. Například průmyslové aerosoly nebo aerosoly z dopravy mohou přispívat k znečišťování ovzduší.
Zdravotní rizika: Některé aerosoly mohou představovat riziko pro lidské zdraví. Například inhalace určitých chemikálií ve formě aerosolu může být škodlivá.
Difúze a transport: Aerosoly mohou být transportovány vzduchem na velké vzdálenosti a ovlivňovat různá místa.
Aerosoly v souvislosti s epidemií: V souvislosti s epidemií, jako je například šíření respiračních onemocnění, se termín "aerosol" také často používá v kontextu mikroskopických kapének nebo částic, které obsahují viry nebo bakterie a mohou být přenášeny vzduchem. Tento typ aerosolů může hrát roli v přenosu infekcí z jednoho jedince na druhého, zejména ve vnitřních prostorách.