zdivo

Zdivo je stavební materiál tvořený uspořádanými vrstvami cihel, bloků nebo kamenů, které jsou spojeny maltou.
 
Tento materiál se běžně používá pro konstrukci stěn budov a může mít různé formy, včetně zdí z cihel, betonových bloků nebo kamene.
Zdivo je klíčovou součástí konstrukce a poskytuje pevnost, stabilitu a odolnost budovy.
 
Materiály: Zdivo může být vyrobeno z různých materiálů, jako jsou cihly, betonové bloky, přírodní kámen nebo jiné stavební prvky. Výběr materiálu závisí na konkrétních požadavcích na pevnost, izolaci a vzhled.
Maltování: Materiály zdiva jsou spojeny maltou, což je směs vápna, písku a vody, která slouží k utěsnění mezer mezi jednotlivými prvky a zajištění pevnosti spoje.
Typy zdí: Existují různé typy zdí v závislosti na použitých materiálech a konstrukčních metodách. Může jít o cihlové zdi, zdivo z betonových bloků, kamenné zdivo nebo kombinace různých materiálů.
Funkce: Zdivo slouží k vytváření nosných a oddělovacích konstrukcí v budově. Poskytuje také tepelnou a zvukovou izolaci a může být upraveno pro estetické účely.
Opatření pro stabilitu: Zdivo může obsahovat různá opatření pro zvýšení stability budovy, jako jsou pilíře, sloupy, výztuže nebo případně ocelové prvky.
 
Použití zdiva v praxi:
 
Obvodové zdi: Tvoří vnější obvod budovy a chrání ji před vnějšími vlivy.
Vnitřní příčky: Rozdělují interiér budovy na různé místnosti nebo prostory.
Nosné stěny: Přenášejí váhu stropů a dalších konstrukcí do základů budovy.