SEVEROCHEMA® Líh technický 93%

Kód: 30131P
BESTSELLER
Značka: SEVEROCHEMA®
od 61 Kč od 50,41 Kč bez DPH od 97,67 Kč / 1 l

Zvolte variantu

Pro technické účely, odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových barev, k pálení například ve vařičích.  

Detailní informace

Objem: 500 ml
do 24 h | 30131P
Můžeme doručit do: 24.4.2024
61 Kč
50,41 Kč bez DPH
Objem: 1 l
do 24 h | 30132P
Můžeme doručit do: 24.4.2024
98 Kč
80,99 Kč bez DPH
Objem: 4 l
do 24 h | 22257P
Můžeme doručit do: 24.4.2024
456 Kč
376,86 Kč bez DPH
Objem: 9 l
do 24 h | 22258P
Můžeme doručit do: 24.4.2024
879 Kč
726,45 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Líh technickýSEVEROCHEMA LOGO

Technický líh je více než jen kapalina. Je to nástroj pro řadu technických účelů, který nesmí chybět ve vaší dílně nebo garáži. 

Pro technické účely: Technický líh je často klíčovým prvkem v mnoha technických procesech. Jeho čistota a konzistence z něj také činí spolehlivý zdroj paliva pro různé průmyslové aplikace.

Do brzdové soustavy nákladních automobilů: Jedním z nejdůležitějších použití technického lihu je jako brzdové kapaliny pro nákladní automobily. Jeho vlastnosti, jako je vysoká hořlavost a nízký bod varu, jsou klíčové pro bezpečný provoz.

Odmašťování a odstraňování nečistot: Technický líh je účinným odmašťovacím prostředkem. Může být použit pro čištění součástek nebo odstranění mastnoty a nečistot z povrchů.

Ředění lihových barev: Pokud používáte lihové barvy, technický líh může sloužit jako vynikající ředidlo. Pomáhá dosáhnout správné konzistence barev a usnadňuje jejich aplikaci.

Palivo: Technický líh může být využit také jako palivo, například ve vařičích. Jeho vysoký obsah ethanolu z něj činí efektivní a spolehlivý zdroj tepla.
 
ES 1: Výroba ethanolu – průmyslové
ES 2: Použití jako meziproduktu nebo procesní chemikálie – průmyslové
ES 3: Distribuce ethanolu - průmyslové
ES 4: Zpracování a (pře)balení ethanolu a jeho směsí
ES 5a: Použití ethanolu aplikovaného jinak než nástřikem - průmyslové
ES 5b: Použití ethanolu aplikovaného nástřikem – průmyslové
ES 6a: Použití ethanolu jako palivového zdroje – průmyslové
ES 6b: Použití ethanolu jako palivového zdroje – profesionální
ES 7: Použití ethanolu aplikovaného jinak než nástřikem – profesionální
ES 8: Použití ethanolu aplikovaného nástřikem – profesionální
ES 9b: Použití ethanolu jako paliva pro použití v domácnosti – spotřebitelské
ES 9c: Použití ethanolu v produktech (<50 g na jedno použití) – spotřebitelské
ES 9d: Použití ethanolu v uzavřených systémech – spotřebitelské
ES 9e: Použití ethanolu v nátěrech – spotřebitelské
ES 9g: Použití ethanolu v mycích a čistících prostředcích – spotřebitelské
ES 10: Použití ethanolu jako laboratorního činidla – profesionální, průmyslové
ES 11: Použití ethanolu jako media pro přenos tepla a tlaku – profesionální, průmyslové
Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny výše.
 

Velikosti balení: 500 ml, 1 l, 4 l a 9 l

Výrobce: Severochema a.s., Česká republika

Technická data:

Obsah etanolu: > 93%
Obsah methanolu: < 0,4%
Denaturační činidla: 2-propanol, 2-butanon (methyl-ethyl-keton) a denatonium benzoát (bitrex). 
Skupenství (při 20 °C): kapalina
Barva: čirá bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický alkoholový
Bod (rozmezí bodu) tání (°C): -114,1
Bod (rozmezí bodu) varu (°C): 78,3
Bod vzplanutí (°C): 14,0
Hořlavost: hořlavina 1. třídy
Teplota vznícení: (°C): > 415
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.): 19,0 - dolní mez (% obj.): 3,7
Relativní hustota (při 20 °C): 0,800-0,810 g/cm3
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: neomezená - v tucích: neuvádí se
VOC
Obsah celkového organického uhlíku 0,95 kg/kg
VOC (těkavé organické látky) 820 g/l
TOC (obsah celkového organického uhlíku) 0,52 kg/kg
Registrace REACH: 01-2119457610-43-xxxx
 
Bezpečnost:
 
Pokyny pro bezpečné nakládání: Líh v přímém styku může dráždit kůži a sliznice, je nově klasifikovaný jako nebezpečný pro oči. Výpary, mohou dráždit nebo způsobit hořkost na rtech nebo v ústech, která je vyvolána denaturační přísadou - bitrexem. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla. Ochrana a použití osobních ochranných prostředků ochrana dýchacích cest Ve špatně větraném prostředí a/nebo při překročení NPK-P použijte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům, typ A. při havárii, požáru použijte podle okolností izolační dýchací přístroj. ochrana očí Ochranné brýle nebo obličejový štít ochrana rukou Ochranné rukavice v souladu s ČSN EN 374, chemická odolnost A, ochranný index minimálně třídy 3. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Používejte vhodné ochranné krémy na pokožku, ty by však neměly být aplikovány, pokud již došlo k expozici. ochrana kůže Ochranný pracovní oděv Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv (nelze-li vyloučit vznik výbušné koncentrace). Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.
 
GHS02 hořlavé látky GHS07 dráždivé látky
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

SEVEROCHEMA LOGOSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec byla založena 1. října 1953. Částečně navázala na tradiční výrobu, jež má v místě současného sídla firmy v Liberci kořeny již od roku 1884. Z původně regionálního výrobce se družstvo díky investicím do svého vývojového pracoviště a vlastních receptur vypracovalo do pozice významného výrobce chemických výrobků zásobujícího celý trh tehdejšího Československa. V období po listopadu 1989 prošla Severochema transformačním procesem a jako jedné z mála firem v regionu se jí podařilo obstát v tvrdé konkurenci tržního prostředí, aniž by do družstva vstoupil zahraniční kapitál. V posledních letech došlo k rozvoji exportu a v současné době Severochema dodává své výrobky na trhy Maďarska, Slovenska, Ruska, Bulharska, Itálie a Skandinávie.