EN 374

Norma EN 374 se týká ochranných rukavic určených k ochraně proti chemikáliím a mikroorganismům. Tato norma specifikuje požadavky na fyzikální vlastnosti, výkonnostní požadavky a metody zkoušení pro rukavice, které jsou navrženy tak, aby chránily proti chemickému průniku.
 

Základní označení EN 374 je následováno kódem, který specifikuje odolnost rukavic vůči určitým chemikáliím. Typickým označením je například "EN 374-1", což je základní norma pro odolnost proti průniku chemikálií a mikroorganismů do rukavic.

Další části normy, jako například EN 374-2, 374-3, atd., specifikují další testovací metody a požadavky týkající se různých typů chemikálií, jako jsou kyseliny, alkalické látky, ketony, oleje, mikroorganismy apod.

Standard EN 374 - Chemical | MAPA Professional

Význam normy
 
Takto označené rukavice poskytují uživatelům jasnou informaci o tom, proti jakým chemickým látkám a mikroorganismům poskytují ochranu. Při výběru ochranných rukavic je důležité vybrat takové, které odpovídají specifickým chemickým rizikům a požadavkům na ochranu v konkrétním pracovním prostředí.