směs

Směs je forma hmoty, která vzniká kombinací dvou nebo více různých čistých chemických látek. V směsi zůstávají jednotlivé složky fyzikálně oddělené a jejich poměry mohou být variabilní. Směs může být homogenní nebo heterogenní.
 
Homogenní směs (roztok): Homogenní směs obsahuje jednotlivé složky rovnoměrně rozptýlené, což znamená, že nemůžeme rozlišit jednotlivé složky pouhým okem nebo mikroskopem. Příkladem homogenní směsi je sůl rozpuštěná ve vodě.
 
Heterogenní směs: Heterogenní směs obsahuje složky, které jsou viditelně odlišitelné a mohou být různě rozloženy v prostoru. Příkladem heterogenní směsi je kaše, kde jsou viditelné částice pevného jídla ve viskózním prostředí.
 
Směs může být tvořena látkami v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Při smíchávání látek dojde k fyzikálnímu spojení, ale jednotlivé složky si zachovávají své vlastnosti.
Je důležité rozlišovat mezi směsí a chemickou sloučeninou. Ve směsi zůstávají složky nezměněné a mohou být odděleny fyzikálními metodami. V případě chemické sloučeniny dochází k chemické reakci mezi složkami, což vede ke vzniku nové látky s odlišnými vlastnostmi.