suspenze

Suspenze je typ heterogenní směsi, kde pevné částice jsou rozptýleny v kapalné nebo plynné fázi.
Oproti homogenním směsím, jako jsou roztoky, mají suspenze tendenci se usazovat, což znamená, že pevné částice se mohou usadit na dně nádoby, když je směs nečinná. Při míchání nebo třepání se však mohou znovu rovnoměrně rozptýlit v kapalině.
Suspenze jsou důležité v mnoha odvětvích, od léků po potraviny a průmyslové aplikace, a hrají klíčovou roli ve způsobu, jakým jsou určité látky distribuovány a používány.
 
Klíčové vlastnosti suspenzí:
 
Fáze: Suspenze má dvě hlavní fáze - disperzní fázi (kapalnou nebo plynnou) a dispergovanou fázi (pevné částice).
Rozmístění částic: Pevné částice v suspenzi jsou rozptýleny v kapalině nebo plynu, ale nemají jednotnou strukturu a mohou být viditelné.
Usazování: Při nepohybu nebo stání se pevné částice mohou usazovat na dně nádoby, což je známé jako usazování suspenze.
Míchání: Suspenze může být opět rovnoměrně rozptýlena mícháním nebo třepáním.
Velikost částic: Velikost částic v suspenzi může být různá, od mikroskopických částic po větší částice, které jsou viditelné pouhým okem.
Stabilita: Některé suspenze jsou stabilní a mají dlouhou dobu života, zatímco jiné mohou vyžadovat pravidelné míchání nebo promíchání.
 
Příklady suspenzí:
 
Barvicí pigmenty ve vodě: Například, když se barvivo nebo pigment rozptýlí ve vodě, vytvoří se suspenze.
Léčiva ve formě suspenzí: Některá léčiva jsou formulována jako suspenze, zejména pokud jsou v pevné formě.
Materiály ve stavebnictví: Cementové směsi mohou obsahovat suspenzi pevných částic.
Prašné ovzduší: Částice v ovzduší, jako jsou prach nebo pyl, mohou tvořit suspenzi.
Potravinářství: Některé potraviny obsahují suspenze, jako například omáčky nebo jogurty s kousky ovoce.