rozpouštědlo

Rozpouštědlo je látka, obvykle kapalina, schopná rozpouštět nebo dispergovat jinou látku, která se nazývá rozpouštěná látka. Tento proces je známý jako rozpouštění. Rozpouštědla jsou často používána v chemii, průmyslu, lakovnách, farmacii a dalších odvětvích pro různé účely.
 
Základní charakteristiky rozpouštědel:
 
Rozpouštění: Rozpouštědla mají schopnost rozpouštět pevné, kapalné nebo plynné látky. Mohou tyto látky dispergovat a vytvořit homogenní směsi.
Rozpouštěné látky: Rozpouštědla mohou rozpouštět různé látky, včetně organických a anorganických sloučenin. Často se používají k rozpouštění látek, které nejsou snadno rozpustné ve vodě.
Aplikace: Používají se ve výrobě laků, lepidel, čistících prostředků, farmaceutických přípravků, a mnoha dalších produktů.
Fyzikální vlastnosti: Rozpouštědla mohou mít různé fyzikální vlastnosti, jako je teplota varu, hustota a viskozita, které ovlivňují jejich schopnost rozpouštět různé látky.
Příklady rozpouštědel: voda, aceton, líh, benzín, terpentýn, chloroform, toluen jsou příklady rozpouštědel používaných v různých aplikacích.