hmotnost

Hmotnost je důležitá fyzikální veličina, aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.

Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např. energie, elektrický náboj apod.

  • Symbol veličiny:  (z anglického mass)
  • Základní jednotka SI: kilogram, značka jednotky: kg
  • Další používané jednotky: tuna t, gram g, karát Kt, sluneční hmotnost , atomová hmotnostní jednotka u, elektronvolt eV/c2, ...
    • Planckova jednotka hmotnosti: 2,177×10−8 kg
    • Anglo-americké jednotky: libra, unce, kámen (stone),
    • Starší jednotky: debet, talent, pud, abbásí, …
  • Měřidla hmotnosti: váhy (rovnoramenné, nerovnoramenné, pružinové, elektronické, wattové​)