pěna

Pěna je forma hmoty, která vzniká v důsledku zachycení plynných bublin v kapalině nebo pevném materiálu.
Pěna je zajímavý materiál, který se vyznačuje svou lehkostí, pružností a různými aplikacemi v různých odvětvích.
Existují různé typy pěny, které se liší svým složením, strukturou a vlastnostmi. 
 
Vznik: Pěna vzniká obvykle tak, že se do kapaliny nebo pevného materiálu zavede plyn (často vzduch) a vytvoří se bubliny.
Struktura: Pěna má charakteristickou strukturu skládající se z bublin obklopených tenkými stěnami materiálu. Tyto stěny mohou být tvořeny kapalinou nebo pevným materiálem.
Typy pěn: Existují různé druhy pěn v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vytvořeny. Například polystyrenová pěna, polyuretanová pěna, pěna na bázi kaučuku, pěna na bázi gelu atd.
Použití: Pěna má široké využití v průmyslu i v každodenním životě. Používá se například v izolacích, polštářích, matracích, obalech, stavebních materiálech, hračkách a v kosmetických nebo potravinářských produktech.
Termín ve vědeckém smyslu: Ve vědeckém smyslu může termín "pěna" zahrnovat širší kategorii materiálů s podobnými vlastnostmi, včetně gelů nebo koloidních disperzí.
Fyzikální vlastnosti: Pěna má obvykle nízkou hustotu, což znamená, že je lehká. Má také vynikající izolační vlastnosti a je schopna absorbovat nebo tlumit zvuk.
Výroba: Výroba pěny může zahrnovat procesy, jako je pěnování, což je metoda, při níž se plyn zavádí do kapaliny nebo pevného materiálu za účelem vytvoření pěny.