olovo

Olovo je chemický prvek se symboly Pb (z latinského plumbum) a atomovým číslem 82.
Je to těžký kov, který má měkkou a ohebnou texturu. 
Má relativně nízkou teplotu tání, je dobře kujný i při pokojové teplotě a odolný vůči korozi.
Olovo je známo lidstvu už od starověku a bylo hojně využíváno pro různé účely ve stavebnictví, vodovodních systémech, výrobě baterií, střelivu a dalších odvětvích. Dnes snažíme omezit jeho používání nebo nahradit bezpečnějšími alternativami, kvůli jeho toxickým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí. 
 
Několik klíčových vlastností olova:
 
Toxicita: Olovo je známé svou toxicitou pro lidský organismus. Olovo může být nebezpečné, zejména pokud je vdechnuto, spolknuto nebo vstřebáno kůží. Vedoucí expozice může mít vážné dopady na zdraví, zejména na nervový systém.
Měkkost: Olovo patří mezi měkké kovy a lze jej snadno tvarovat. Je to důvod, proč bylo historicky používáno pro výrobu různých výrobků, jako jsou nádoby, potrubí, střelivo a výroba olovených desek pro ochranu před zářením.
Vysoká hustota: Olovo má vysokou hustotu, což znamená, že je těžké. Tato vlastnost se využívá například při výrobě olovených závaží nebo střeliva.
Nízký bod tání: Olovo má nízký bod tání ve srovnání s jinými kovy. Tání olova při teplotě kolem 327 °C, což bylo důležité pro různé průmyslové procesy.
Ochranná vrstva: Při expozici vzduchu vytváří olovo na svém povrchu ochrannou vrstvu oxidu, což zabraňuje další oxidaci.
 
Olovo velmi dobře pohlcuje rentgenové a gama záření a slouží proto k odstínění jeho zdrojů v chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných medicinálních rentgenů.
 

Jedním z největších zpracovatelů olova je do současné doby průmysl, vyrábějící elektrické akumulátory. Přes svoji vysokou hmotnost a obsah vysoce žíravé kyseliny sírové jsou technické parametry olověných akumulátorů natolik vhodné, že ve vybavení automobilů mají stále většinové zastoupení. Jejich hlavní výhodou je odolnost vůči otřesům a vysokému proudovému zatížení, proto jsou vhodné pro vozidla jako startovací i trakční zdroje. Pro tyto účely je využívána přibližně polovina světové produkce olova, jejich recyklace je také jedním z nejvýznamnějších zdrojů tohoto kovu.

Hustota: 11,340 g·cm−3
Skupenství při 23 °C: pevné
Tvrdost: 1,5
Tepelná vodivost: 35,3 W⋅m−1⋅K−1
Teplota tání: 327,5 °C (600,65 K)
Teplota varu: 1 749 °C (2 022,15 K)