akumulátor

Akumulátor je zařízení sloužící k uchovávání elektrické energie.
 
֍ Jeho hlavní funkcí je přeměnit elektrickou energii do chemické energie během nabíjení a následně zpět na elektrickou energii během vybíjení.
֍ Akumulátory jsou široce využívány pro ukládání energie v mobilních zařízeních, automobilech, solárních systémech a dalších aplikacích, kde je třeba uchovat a následně využít elektrickou energii.
֍ Jsou klíčovým prvkem v moderních elektrických systémech a jsou nezbytné pro udržitelnější způsoby uchovávání a využívání elektrické energie.
֍ Jejich vývoj a zdokonalování hrají důležitou roli v rozvoji obnovitelných zdrojů energie a elektrické mobility.
 
Existuje několik typů akumulátorů, z nichž každý má své vlastnosti a vhodnost pro určité použití. 
 
Olověný akumulátor (startovací, trakční): Často používaný v automobilech pro spouštění motoru (startovací) a v průmyslových aplikacích (trakční). Má olověné destičky ponořené v elektrolytu.
Nikl-kadmiový akumulátor (NiCd): Obsahuje destičky z niklu a kadmia, ačkoli se kvůli obsahu toxického kadmia stále méně používá.
Nikl-metal-hybridní akumulátor (NiMH): Je ekologičtější alternativou k NiCd akumulátorům a využívá nikl a kovové hydridy.
Lithium-iontový akumulátor (Li-ion): Velmi obvyklý typ akumulátoru v moderních spotřebičích, elektromobilech a mobilních zařízeních. Využívá lithium jako aktivní složku.
Lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFePO4): Typ lithiového akumulátoru s vylepšenými vlastnostmi bezpečnosti a odolností.
Sodík-iontový akumulátor (Na-ion): Alternativa k lithiovým akumulátorům, která využívá sodík, což může přispět k nižším nákladům.