atom

Atom je základní stavební jednotkou hmoty. Skládá se z jádra a obklopujících elektronů. Jádro atomu obsahuje protony, které mají kladný náboj, a neutrony, které jsou elektricky neutrální. Elektrony jsou částice s malou hmotností, které obíhají kolem jádra a mají záporný elektrický náboj. Atom je základním stavebním kamenem chemických prvků a je charakterizován svým atomovým číslem, které udává počet protonů v jádře. Atomy se mohou spojovat do molekul a různých chemických sloučenin prostřednictvím chemických vazeb.