síra

Síra (lat. sulphur) je chemický prvek se symbolu S a atomovým číslem 16. Je to nekovový prvek, který se v přírodě vyskytuje v několika formách, jako například elementární síra (ve formě žlutých krystalů), sulfidy, síranů nebo organických sloučenin obsahujících síru.
 
Fyzikální vlastnosti síry:
 
Skupenství: Při běžných teplotách je síra pevná látka, avšak může přecházet i do tekutého skupenství (např. při zahřívání).
Barva: Elementární síra je žlutá, ale může se vyskytovat i v jiných barvách v závislosti na její formě.
Hustota: Hustota síry se pohybuje okolo 2 g/cm³.
Teplota tání: Tání síry probíhá při teplotě přibližně 115 °C.
Teplota varu: Var síry nastává při teplotě kolem 444,6 °C.
 
Chemické vlastnosti síry:
 
Reaktivita: Síra je poměrně reaktivní prvek. Reaguje s mnoha prvky a sloučeninami, včetně kovů a nonkovů, za vzniku různých síranů.
Spalování: Při spalování v kyslíku vzniká oxid sírový (SO2) nebo oxid siřičitý (SO3), které jsou důležité suroviny pro výrobu kyseliny sírové (H2SO4).
Toxicita: Některé sloučeniny síry mohou být toxické a znečišťovat životní prostředí.
 
Využití v průmyslu:
 
Výroba kyseliny sírové: Síra je důležitou surovinou pro výrobu kyseliny sírové, která je klíčovou chemikálií pro mnoho průmyslových procesů, jako je výroba hnojiv, chemických produktů a akumulátorů.
Výroba síranů: Síra se využívá k výrobě různých síranů, které mají široké spektrum aplikací, včetně použití v textilním průmyslu, farmacii a chemickém inženýrství.
Vulkanizace kaučuku: Síra se používá při výrobě pneumatik pro vulkanizaci kaučuku, což zvyšuje pevnost a odolnost materiálu.
Význam pro živočichy a rostliny:
 
Nutriční význam: Síra je důležitým prvkem v živých organismech. Je součástí aminokyselin a vitaminu biotinu, které jsou nezbytné pro zdraví živočichů i rostlin.
 
Zemědělské využití: Síra se používá v zemědělství jako součást hnojiv pro zlepšení struktury půdy a podporu růstu rostlin. Je také součástí mnoha pesticidů používaných k ochraně rostlin před škůdci a chorobami.