měď

Měď je kovový prvek s chemickým symbolem Cu a atomovým číslem 29.
 
֍ Patří mezi přechodné kovy a je známá svou vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí.
֍ Měď je měkký, lesklý kov, který má výrazně červenohnědou barvu. 
֍ Na vzduchu vlivem oxidace tmavne a pozvolna přechází do rezavohnědé barvy. Ve velmi tenkých plíšcích prosvítá zelenomodře.
֍ Měď se vyskytuje přirozeně v zemské kůře a byla využívána lidstvem po tisíce let.
֍ Je hojně používána v elektrotechnice, stavebnictví, výrobě kovových výrobků a uměleckých předmětů.
֍ Měď se také nachází ve formě různých rud, jako je chalkopyrit, a je těžena pro průmyslové využití.
֍ Měď se nevyužívá jen v čisté podobě, ale ze 45% také ve slitinách, např. bronzu nebo mosazi.
 
Několik klíčových vlastností mědi:
 
Vysoká vodivost: Měď v čistém stavu je vynikajícím vodičem elektrického proudu a druhým nejlepším vodičem ze všech kovových prvků po stříbře za normální teploty, což z něj činí důležitý materiál pro elektrotechniku a výrobu elektrických vodičů. 
Vysoká tepelná vodivost: Měď má také vysokou schopnost přenášet teplo, což je využíváno například ve výrobě chladicích zařízení a tepelných výměníků.
Korozivzdornost: Měď je poměrně odolná vůči korozi, což z ní činí vhodný materiál pro různé konstrukční a stavební aplikace. Na vzduchu měď reaguje s kyslíkem, atmosférickou vlhkostí a oxidem uhličitým a vytváří tenkou vrstvu zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2) – měděnky. Tato měděnka účinně chrání měď před další korozi, což se nazývá pasivace. Silnější vrstva měděnky se vytvoří v průběhu několika měsíců až mnoha let v závislosti na úrovni vzdušné vlhkosti.
Formovatelnost: Měď je dobře formovatelná a lze ji snadno zpracovat do různých tvarů a forem. Čistá kovová měď je poměrně měkká, a proto se pro praktické aplikace často používají její slitiny. Měď je velmi tažná a kujná a i proto se z ní vyrábějí vodiče elektrického proudu.
Biocidní vlastnosti: Měď má schopnost zabíjet nebo potlačovat růst mikroorganismů, což je využíváno například v antimikrobiálních površích.
Estetické vlastnosti: Měď má atraktivní vzhled a používá se také jako dekorační materiál.
 
Měď se uplatňuje v různých oblastech, jako např.:
 
Střešní krytiny: Přestože jsou náklady na měděné střešní krytiny vysoké, využívá se především pro pokrývání střech významných budov, chrámů, věží a historických staveb.
Stavební materiály: Měď se také používá jako materiál pro odolné okapy a další střešní doplňky.
Trubice pro rozvody technických plynů: Měď se využívá pro vedení technických plynů s výjimkou acetylenu, který by s mědí reagoval a způsobil rychlou korozi materiálu.
Ražba mincí: Měď slouží jako materiál pro výrobu mincí.
Elektrické vodiče: Díky vysoké elektrické vodivosti se měď používá při výrobě elektrických vodičů pro průmyslové aplikace (elektromotory, generátory) a pro rozvody elektrické energie v domácnostech.
Elektronické součástky: Měď nachází využití při výrobě elektronických součástek, včetně integrovaných obvodů.
Tepelná a chladicí zařízení: Díky vynikající tepelné vodivosti se měď využívá při výrobě kotlů, zařízení pro rychlý přenos tepla, chladičů v počítačích a automobilech, kuchyňského nádobí.
Klempířství: Při pájení mědi cínem se připravuje spoj potřením kyselinou chlorovodíkovou, převařenou se zinkem.
 

Měď patří mezi prvky s významným vlivem na živý organismus, podobně jako zinek. Vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů, které jsou nezbytné pro správnou funkci životních procesů. Její přítomnost v potravě má vliv na zdravotní stav organismu. Tyto enzymy ovlivňují například metabolismus sacharidů, podílejí se na tvorbě kostní hmoty, krvetvorbě a funkci nervové soustavy.

Denní doporučená dávka mědi v potravě by se měla pohybovat kolem 1 miligramu. Nicméně i dávky až k 0,1 gramu organismu nejsou obvykle škodlivé. Potraviny bohaté na měď zahrnují játra, kakao, ořechy, houby, korýše a měkkýše. Nedostatek mědi se může projevit různými zdravotními problémy, včetně anémie (chudokrevnosti), zpomalení duševního vývoje a poruch metabolismu cukrů. Dalšími příznaky nedostatku mědi mohou být ztráta pigmentů a vypadávání vlasů, porucha tvorby kostí a ztráta kvality vaziva. Je důležité zajistit přiměřený příjem mědi prostřednictvím vyvážené stravy, aby se předešlo těmto negativním dopadům.

Hustota: 8,94 g/cm3
Skupenství: Pevné
Tvrdost: 3,0
Tepelná vodivost: 386 W⋅m−1⋅K−1 (při 25 °C)
Teplota tání: 1084,62 °C (1357,77 K)
Teplota varu: 2562 °C (2835,15 K)