kyslík

Kyslík (lat. oxygenium) je chemický prvek, který je značen symbolem "O" v periodické tabulce prvků a má atomové číslo 8.
 
֍ Kyslík je plyn bezbarvý, bez chuti a bez zápachu, který tvoří asi 21 % atmosférického vzduchu Země.
֍ Kyslík je klíčový pro podporu života na Zemi, neboť slouží jako nezbytný prvek pro procesy dýchání u živočichů a oxidace organických látek v procesu buněčného metabolismu.
֍ Ve své diatomární formě (O2) se kyslík skládá ze dvou atomů spojených dvojným vazebným řetězcem. Kyslík má vysokou afinitu k mnoha dalším prvky, což se projevuje jeho schopností vytvářet sloučeniny s dalšími prvky a sloučeninami. V chemii hraje klíčovou roli v oxidačních procesech a je základním stavebním kamenem mnoha organických i anorganických sloučenin.
֍ Kyslík je nezbytný pro spalování, kde funguje jako oxidační činidlo, a je důležitým prvkem pro mnoho průmyslových procesů a technologií. V lékařství se používá k podpoře dýchání v medicínských prostředcích, jako je kyslíková terapie.
 

Kyslík se vyskytuje ve velkém množství organických látek. Řada těchto sloučenin je součástí všech živých organismů, protože kyslík patří mezi základní biogenní prvky. Základní skupiny organických sloučenin s obsahem kyslíku jsou:

  • alkoholy, obsahující skupinu C-OH
  • fenoly, které skupinu -OH mají připojenu k aromatickému jádru
  • ethery, obsahující skupinu C-O-C
  • peroxidy, obsahující skupinu C-O-O-C
  • aldehydy, obsahující skupinu HC=O
  • ketony, obsahující skupinu C-CO-C
  • karboxylové kyseliny, obsahující skupinu -COOH
  • estery, obsahující skupinu R-CO-OR
Hustota: 1,429 kg/m3
Skupenství: plynné
Tepelná vodivost: 0,02658 W⋅m−1⋅K−1
Teplota tání: −218,79 °C (54,36 K)
Teplota varu: −182,95 °C (90,2 K)