slitina

Slitina je homogenní směs jedné nebo více látek v pevném stavu. Vzniká tavením kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Slitina získává vlastnosti, které čisté kovy nemají. Proto je výroba slitin používána při zpracovávání kovů po celou historii lidstva.

V tabulce jsou nejdůležitější slitiny a jejich složení:

Název slitiny Složení slitiny
Bronz Cu, Sn
Mosaz Cu, Zn
Konstantan Cu, Ni, Mn
Alpaka Cu, Ni, Zn
Magnalium Mg, Al
Dural Mg, Al, Cu, Mn
Pájky Sn, Pb
Liteřina Sn, Pb, Sb