aramid

 

aramid

aramid 2

aramid 3

Aramidy jsou skupina syntetických vláken, která mají vynikající pevnost a odolnost proti opotřebení. Jsou známá svou vysokou pevností a odolností vůči teplu, chemikáliím a otěru, což je činí užitečnými v mnoha aplikacích. Mezi nejznámější aramidová vlákna patří Kevlar® a Nomex®.

Kevlar®: aramidové vlákno vyvinuté společností DuPont v roce 1965. Má mimořádnou pevnost a je pětkrát pevnější než ocel při stejné hmotnosti. Kevlar® je známý svým vysokým modulem pružnosti, což znamená, že je velmi tuhý a má nízkou prodloužitelnost. To je důležité pro jeho použití v pancéřování, ochranných oděvech, helmech a dalších aplikacích, kde je vyžadována odolnost proti průstřelu.

Nomex®: je další aramidové vlákno od společnosti DuPont, které bylo vyvinuto v roce 1967. Má vysokou odolnost vůči teplu a plamenům, což ho činí ideálním pro použití v ochranném oblečení pro hasiče, piloty, vojenské a průmyslové pracovníky. Nomex® se používá také v různých technických aplikacích, jako jsou izolační materiály a těsnicí prvky.

Technora®: je dalším aramidovým vláknem, které má podobné vlastnosti jako Kevlar®. Má vysokou pevnost a odolnost vůči teplu a chemikáliím. Technora® se používá v různých aplikacích, jako jsou lana, provazy a kompozitní materiály.

Twaron®je aramidové vlákno, které je vyrobeno společností Teijin Aramid (dříve vlastněnou spol. Akzo Nobel) a je podobné Kevlaru®. Twaron je dalším typem aramidového vlákna s vynikajícími pevnostními vlastnostmi a odolností proti opotřebení. Twaron se používá v aplikacích jako jsou pancéřování, ochranné oděvy, helmy, lana, provazy, kompozitní materiály, izolace a mnoho dalších odvětví.

Aramidová vlákna mají řadu vlastností, které je dělají atraktivními pro různé aplikace. Některé z hlavních vlastností aramidových vláken zahrnují:

Vysoká pevnost: Aramidová vlákna mají extrémně vysokou pevnost ve srovnání s jinými konvenčními vlákny. Jsou pětkrát až desetkrát pevnější než ocel při stejné hmotnosti.

Nízká hmotnost: Aramidová vlákna mají nízkou hustotu, což znamená, že jsou lehká. Tato vlastnost je zvláště důležitá pro aplikace, kde je požadována nízká hmotnost, jako jsou ochranné oděvy, helmy a lehké konstrukce.

Odolnost proti opotřebení: Aramidová vlákna mají vysokou odolnost proti opotřebení a trhání, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a odolnost v náročných podmínkách.

Odolnost proti teplu a plamenům: Aramidová vlákna jsou odolná vůči teplu a plamenům. Při vystavení teplu se neroztavují a zachovávají svou pevnost. To je užitečné pro ochranné oděvy a další aplikace, kde je požadována odolnost proti vysokým teplotám. Až při teplotách nad 400 °C začínají aramidová vlákna postupně ztrácet svou pevnost a stabilitu. Při teplotách nad 500 °C (cca 932 °F) může docházet k postupnému rozkladu vláken.

Chemická odolnost: Aramidová vlákna jsou odolná vůči mnoha chemikáliím, což jim umožňuje být používána v náročných chemických prostředích

Elektroizolační vlastnosti: Aramidová vlákna mají dobré elektroizolační vlastnosti, což znamená, že nevedou elektřinu. Tato vlastnost je užitečná v elektrických a elektronických aplikacích.

Zvuková izolace: Aramidová vlákna mají schopnost tlumit zvuk, což je výhodné pro použití v oděvech nebo materiálech na tlumení zvuku.

Odolnost proti rozkladu: Aramidová vlákna jsou odolná vůči biologickému rozkladu, což zajišťuje jejich dlouhodobou stabilitu.

Aramidová vlákna jsou po určitou dobu odolná proti UV záření díky své chemické struktuře, která obsahuje aromatické skupiny. Tyto aromatické skupiny poskytují aramidovým vláknům vyšší stabilitu a odolnost vůči rozkladu způsobenému UV zářením. Nicméně, dlouhodobá expozice silnému slunečnímu záření může postupně oslabovat aramidová vlákna, což může vést k postupnému snižování jejich pevnosti a dalších mechanických vlastností. Degradace aramidových vláken způsobená UV zářením je obvykle pomalý proces a může být ovlivněna různými faktory, jako je intenzita slunečního záření, délka expozice, klimatické podmínky a další.