izolace

Izolace je proces nebo stav, kdy jsou dva nebo více objekty nebo systémy odděleny nebo izolovány od sebe.

V kontextu stavebnictví a techniky se termín "izolace" často vztahuje na snahu o omezení nebo regulaci přenosu tepla, zvuku nebo elektrického proudu mezi různými prostorovými nebo materiálovými oblastmi.

Základní typy izolace zahrnují:

 

Tepelná izolace: Omezení přenosu tepla mezi dvěma prostorově oddělenými oblastmi s odlišnými teplotami. Tepelná izolace může zahrnovat použití materiálů s nízkým součinitelem tepelné vodivosti.
Zvuková izolace: Snížení přenosu zvukových vln mezi dvěma oblastmi s cílem omezit hluk nebo zabránit pronikání zvuku.
Elektrická izolace: Oddělení elektrických vodičů nebo komponentů s cílem zabránit nežádoucímu přenosu elektřiny.
Chemická izolace: Prevence interakcí nebo reakcí mezi dvěma různými chemickými látkami nebo prostředími.
 

Ve všech případech je cílem izolace zajistit kontrolu, bezpečnost a účinnost v různých oblastech, od stavebnictví a průmyslu po elektrotechniku a chemický průmysl.