těsnění

Těsnění je proces nebo součástka, která má za cíl uzavřít nebo oddělit dvě části nebo prostředí tak, aby nedocházelo k nežádoucímu pronikání tekutin, plynů, částic nebo tepla.
֍ Těsnění může být aplikováno v různých kontextech a oblastech.
֍ Příklady těsnění zahrnují těsnění ve stavebnictví (například okenní těsnění), těsnění motorů a převodovek v automobilovém průmyslu, těsnění elektronických zařízení, těsnění v potrubních systémech a mnoho dalších aplikací.
֍ Používají se různé materiály, včetně pryže, silikonu, plastů, kovů a kompozitních materiálů, v závislosti na konkrétním použití a požadovaných vlastnostech těsnění.
 
Některé klíčové vlastnosti těsnění:
 
Uzavírání prostoru: Hlavním účelem těsnění je uzavření nebo izolace určitého prostoru, aby se zabránilo přenosu látek nebo energie mezi dvěma oddělenými oblastmi.
Odolnost vůči vnějším vlivům: Těsnění může chránit před vnějšími vlivy, jako jsou vlhkost, prach, škodlivé chemikálie nebo zvuk.
Teplotní izolace: Některá těsnění mají také schopnost poskytovat izolaci proti tepelným vlivům, čímž mohou snižovat přenos tepla mezi prostorově oddělenými oblastmi.
Flexibilita: Efektivní těsnění by mělo být schopno přizpůsobit se pohybu nebo deformaci materiálů, které těsnění obklopují.
Chemická odolnost: V některých případech je třeba těsnění odolné vůči agresivním chemikáliím nebo jiným agresivním prostředím.
 
Materiály pro výrobu těsnění
 
Technická pryž
Vláknitopryžové materiály
Expandovaný grafit
Silikon
PTFE
Olovo
Azbest
Ocel
Papír
Měď
 
Speciální druhy těsnění
 
O-kroužek
Ucpávka
Pístní kroužek
Gufero
Labyrintové těsnění