izolační materiál

Pojem izolační materiál vznikl v okamžiku, kdy si lidé uvědomili potřebu separace určitých látek tak, aby jedna z těchto látek, uzavřená v daném prostoru, nepronikala a nesmísila se s druhou látkou. Mezi dvojice látek, které by měly být odděleny, lze zařadit například vodu a vzduch, páru a vzduch, vodu a naftu, nebo dokonce teplý vzduch a studený vzduch. Prvními izolačními materiály byly kožešiny zvířat, které lidé využívali k ochraně před chladem, stejně jako mech, tráva a listí. S postupem času se izolační materiály i způsoby jejich využití dále rozvíjely. Dnes jsou nejčastěji využívány ve stavebnictví a strojírenství, přičemž konkrétní materiály se mohou lišit v závislosti na specifickém účelu.

Tyto různorodé izolační materiály nabízejí široké možnosti využití v různých oblastech stavebnictví a průmyslu:

Minerální vata, známá též jako minerální vlna, představuje izolační materiál vytvořený z vláken minerálního původu. Je hojně využívána především k tepelné, protipožární a zvukové izolaci ve stavebnictví. Má vysoký součinitel tepelné vodivosti, který se pohybuje v rozmezí λ = 0,032 až 0,045 W/(mK). Minerální izolace se rozděluje na skelnou a kamennou podle hlavních surovin používaných při výrobě.

Polystyren a polyuretan jsou dalšími dostupnými izolačními materiály. V nabídce jsou například jako EPS (expandovaný polystyren) s λ = 0,037 až 0,039 W/(mK), XPS (extrudovaný polystyren) s λ = 0,03 až 0,04 W/mK nebo PUR (polyuretanová pěna) v podobě desek, kde λ = 0,022–0,075 W/(mK). Tyto materiály jsou široce využívány ve stavebnictví.

Dřevěná vláknina, získávaná z mladého smrkového nebo borovicového dřeva, a dřevotříska, vyráběná ze zbytků smrkového nebo jedlového dřeva, představují další možnosti. Součinitel tepelné vodivosti dřevovláknitých desek se pohybuje od λ = 0,045 do 0,06 W/(mK). Dřevotřískové desky, používané například u dřevěných staveb, mají vysokou schopnost absorpce vlhkosti bez ztráty izolačních vlastností.

Vakuová izolace využívá panely z porézního materiálu, zejména nanometrických shluků pyrogenního oxidu křemičitého, dosahujících součinitele tepelné vodivosti λ nižších než 0,004 W/(mK). Aerogely, vysokoporézní látky s nanostrukturou, jsou využívány ve stavebnictví s součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,013 až 0,020 W/(mK).

Termoreflexní izolační fólie kombinují hliníkovou fólii s bublinovou fólií, dosahujíce až 96% odrazu tepelného záření. Tyto fólie jsou využívány při zateplování staveb a dalších aplikacích.

Termoreflexní izolační nátěry na bázi duté keramiky, skla či polymerních mikrokuliček poskytují ultratenký polymerový povlak s nízkou tepelnou vodivostí, vysokou hydroizolací a antikorozní ochranou.

Materiály používané ve stavebnictví

molitan
polystyren
polyuretan
polyamid
polypropylen
skelná vata
syntetický kaučuk
tmely asfaltový, metakrylátový, silikonový tmel
 
Materiály používané ve strojírenství
 
azbesto  grafitové šňůry (jako materiál ucpávek)
technické konopí
korek
minerální plsť
molitan
polytetrafluoretylen (PTFE, teflon)
pryž
vulkánfíbr