pružnost

Pružnost je fyzikální vlastnost materiálu nebo tělesa, která určuje jeho schopnost deformovat se pod vlivem vnějších sil a následně se vrátit do své původní podoby po odstranění těchto sil.
 
֍ Materiály nebo tělesa, která jsou pružná, mají schopnost absorbovat energii deformací a poté ji vrátit, což znamená, že nedochází k trvalým změnám jejich tvaru nebo struktury.
֍ Pružnost je důležitá v mnoha odvětvích, včetně strojírenství, stavebnictví, textilního průmyslu, medicíny a dalších, kde je požadováno, aby materiály a konstrukce byly schopny odolávat různým sílám a deformacím.
֍ Pružnost je klíčovým parametrem pro navrhování a výběr materiálů v závislosti na konkrétních požadavcích aplikace.
 
Dočasnost deformace: Pružnost se projevuje schopností materiálu deformovat se pod vlivem síly a následně se vrátit do své původní podoby, když je síla odstraněna. Tato dočasná deformace je reverzibilní.
Modul pružnosti: Modul pružnosti je materiálová vlastnost, která vyjadřuje, jak rychle se materiál vrátí do své původní podoby po odstranění síly. Materiály s vyšším modulem pružnosti mají tendenci být tužší a méně deformovatelné.
Hystereze: Pružné chování může být spojeno s hysterezí, což znamená, že proces deformace a obnovení není úplně efektivní, a část energie je ztracena v procesu. To může být významné při opakovaném cyklu zatížení a odlehčení.
Hranice pružnosti: Maximální napětí nebo síla, kterou může materiál snést a stále zůstat pružný. Překročení této hranice může vést k trvalým deformacím nebo poruše materiálu.