airless stříkání

Airless stříkání je metoda nátěrové aplikace, která funguje bez použití vzduchu pro rozprašování barvy nebo nátěrového materiálu. Tato technika se liší od tradičního stříkání, kde je barva smíchána s komprimovaným vzduchem a rozstřikována na povrch. V případě airless stříkání je tlak na barvu vyvíjen bez použití vzduchu, což umožňuje vytvářet silný a rovnoměrný pramen barvy.

Proces spočívá v tom, že nátěrový materiál je pod vysokým tlakem tlačen skrz trysku, což vytváří jemnou mlhu, která je následně nanášena na povrch. Tato metoda umožňuje rychle a efektivně pokrýt velké plochy s minimálním rozprašováním.

Výhody airless stříkání zahrnují rychlejší aplikaci, pokrytí větších ploch bez vytváření viditelných stop, a schopnost nanášet materiály různých viskozit bez problémů. Tato technika se často využívá při malířských pracích, natírání stěn, nátěrech na konstrukčních pracích a dalších situacích, kde je potřeba efektivní a rovnoměrné nanesení nátěrového materiálu.