anaerobní reakce

Anaerobní reakce je takový proces probíhající v prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.