cihla

Cihla je stavební materiál, obvykle obdélníkový či kvádrový tvar, vyráběný z pálené hlíny nebo jiných materiálů. Cihly jsou běžně používány při stavbě zdí a dalších konstrukcí. Existují různé druhy cihel s různými vlastnostmi a určením, včetně cihel pro obvodové zdivo, vnitřní zdivo, či speciální cihly pro různé konstrukční účely.

Tradiční cihly se vyrábějí sušením a pálením hlíny, což jim dává pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Moderní stavební technologie mohou zahrnovat také cihly z betonu nebo jiných materiálů.

Cihly mají široké využití ve stavebnictví a jsou oblíbeným materiálem pro vytváření pevných a odolných staveb.

Cihla je víceúčelový stavební materiál, který je při stavbě nejčastěji spojován maltou. Z páleného cihlového zdiva lze postavit klasickým způsobem až osmipatrovou budovu (za předpokladu dobrých základů a železobetonových věnců v každém patře). Vyšší budovy již nelze stavět, protože by se tlak budovy v přízemí již nebezpečně přiblížil pevnosti cihel.

Vlastnosti a výhody cihel:

Dobrá pevnost při relativně nízké hmotnosti
Vysoká schopnost akumulace tepla
Klasický modulový formát
Ekologická nezávadnost (přírodní materiál)
Dobré zvukově izolační vlastnosti
Vysoká požární odolnost
Špatné tepelně izolační vlastnosti (u plných cihel)
Estetický vzhled, tradiční cihla může být použita bez omítky jako režné zdivo