obvod

geometrické tvary_1

Obvod je fyzikální veličina, která vyjadřuje délku obvodu nebo hrany geometrického tvaru. Obvod je zpravidla měřen v jednotkách délky, například v centimetrech (cm) nebo metrech (m).

Zde jsou vzorce pro výpočet obvodu některých základních geometrických tvarů:

 

Obvod čtverce: Pro čtverec se stranou "a" je obvod: o = 4 * a

 

Obvod obdélníku: Pro obdélník s délkou "a" a šířkou "b" je obvod: o = 2 * (a + b)

 

Obvod trojúhelníku: Pro trojúhelník s délkami stran "a", "b" a "c" je obvod: o = a + b + c

 

Obvod kruhu: Pro kruh s poloměrem "r" je obvod: o = 2 * π * r

Kde π (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3,14159.

Je důležité zajistit, aby jednotky byly v souladu - pokud pracujete s centimetry, výsledek obvodu bude v cm, pokud s metry, bude v metrech atd.