malta

Malta je kašovitá směs několika látek, která po čase ztuhne. Stavební materiál používaný ke spojování a zakrývání spár mezi stavebními materiály, jako jsou cihly, bloky nebo kameny. Malta může být také použita k omítání povrchů, což zajišťuje hladký a rovnoměrný vzhled. Materiály používané k výrobě malty mohou zahrnovat vápno, cement, písek a vodu. Směs těchto složek vytváří plastickou hmotu, která se aplikuje na povrch a po ztuhnutí poskytuje pevnou spojovací vrstvu.

Existuje několik druhů malty, včetně vápenné malty, cementové malty a směsí obou materiálů. Výběr typu malty závisí na konkrétních potřebách konstrukce nebo opravy a na vlastnostech použitých stavebních materiálů.