vápník

Vápník (lat. calcium) je chemický prvek s atomovým číslem 20 a symbolem Ca. Je to šedobílý kov, nejvýznamnější ze skupiny kovů alkalických zemin, který se v přírodě běžně vyskytuje ve formě různých sloučenin, převážně ve vápenci (CaCO3) a sádrovci (CaSO4).
 
Fyzikální vlastnosti vápníku:
 
Skupenství: Vápník je pevný kov při běžných teplotách.
Hustota: Hustota vápníku je přibližně 1,55 g/cm³.
Teplota tání: cca 842 °C.
Teplota varu: cca 1484 °C.
Tvrdost: Vápník je měkký kov, který lze snadno řezat nožem.
 
Chemické vlastnosti vápníku:
 
Reaktivita: Vápník je poměrně reaktivní. Rychle reaguje s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) a vodíku (H).
Spalování: Při spalování vápník reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu vápenatého (CaO) nebo vápence.
Oxidační čísla: Vápník může mít oxidační číslo +2 nebo +1 v některých sloučeninách.
 
Využití v průmyslu a výrobě:
 
Stavebnictví: Vápenec se používá jako stavební materiál při výrobě malt a betonu.
Ocelářství: Vápník se přidává do oceli jako legující prvek pro zvýšení její pevnosti a tvrdosti.
Zemědělství: Vápník se používá jako vápenná sůl pro zlepšení struktury půdy a zvýšení její úrodnosti.
Potravinářství: Hydroxid vápenatý se používá při výrobě sýrů a pekařských výrobků jako stabilizátor a regulátor kyselosti.
 
Význam pro živočichy a rostliny:
 
Stavební prvek: Vápník je důležitým prvkem pro stavbu kostí a zubů u živočichů.
Metabolismus: Rostliny potřebují vápník pro růst a vývoj, zejména pro tvorbu buněčných stěn a regulaci metabolismu.
Regulace nervového systému: Vápník je klíčový pro správnou funkci nervového systému a svalové kontrakce u živočichů.