Země

Země je třetí planetou od Slunce ve sluneční soustavě a je jedinou planetou, na které je dosud znám život. Země je přibližně 4,5 miliardy let stará, což z ní činí jednu z nejstarších planet ve sluneční soustavě.
 
Velikost: Průměr Země činí přibližně 12 742 kilometrů.
 
Poloha ve sluneční soustavě: Země obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti přibližně 150 milionů kilometrů.
 
Vlastnosti: Země má složitou atmosféru, která je zásadní pro podporu života. Atmosféra obsahuje kyslík, dusík, vodní páru a další plyny, které umožňují životní prostředí pro živé organismy.
 
Složení prvků: Země je složena převážně z křemičitanů, železa, kyslíku, hořčíku, síry, vápníku a dalších prvků. Je pokryta pevninami, které jsou tvořeny horninami a minerály, a oceány, které obsahují vodu a soli.
 
Hmotnost: Celková hmotnost Země je přibližně 5,97 x 1024 kilogramů.
 
Velikost pevniny a vodních ploch: Země má asi 29 % pevninského povrchu a 71 % vodních ploch, což zahrnuje oceány, moře, jezera a řeky.
 
Život na planetě: Život na Zemi je různorodý a zahrnuje organismy od mikroorganismů až po rostliny, zvířata a člověka. Podmínky pro život na Zemi jsou zajištěny vhodnou atmosférou, teplotou a přítomností vody.
 
Země