výtlak

Výtlak je fyzikální veličina, která popisuje objem látky nebo prostoru, který je vyplněný touto látkou. Výtlak je často spojen s tím, jak určitá látka nebo objekt ovlivňuje nebo vyvolává změnu objemu v okolí.

V kontextu kapalin může výtlak souviset s Archimedovým principem, který říká, že těleso ponořené ve fluidu (kapalině nebo plynu) je vytlačováno nahoru silou rovnající se váze tekutiny, kterou těleso vytlačuje. Velikost této síly je rovna hmotnosti tekutiny, kterou těleso vytlačuje, a také hustotě tekutiny a gravitačnímu zrychlení.

Výtlak může být měřen v objemových jednotkách, jako jsou krychlové centimetry nebo litry, a je klíčovým pojmem v hydrodynamice a námořní architektuře. Tato vlastnost se také uplatňuje ve stavebnictví a designu lodí, zejména při vytváření plavidel, která mají určitý ponor nebo plovací schopnosti.

V kontextu čerpadel se termín "výtlak" obvykle odkazuje na objem kapaliny, který je čerpadlem vytlačen za jednotku času. Měří se v objemových jednotkách za časovou jednotku, například litry za sekundu nebo krychlové metry za hodinu. Výtlak čerpadla je důležitým parametrem, který charakterizuje výkon čerpadla a jeho schopnost přenášet kapalinu z jednoho místa na druhé. Závisí na konstrukci čerpadla, jeho otáčkách, tlaku a dalších faktorech. Čím vyšší je výtlak, tím více kapaliny čerpadlo za jednotku času vytlačí.