design

Design je proces tvorby a uspořádání prvků tak, aby vytvořily něco s určitým účelem nebo estetickým dojmem. Termín "design" se používá v různých kontextech a odvětvích, a může se týkat návrhu výrobků, grafického designu, interiérového designu, průmyslového designu, web designu a mnoha dalších oblastí.

Design zahrnuje úvahy o funkci, formě, estetice, uživatelské zkušenosti a praktičnosti. Dobrý design se snaží efektivně řešit problémy a splňovat potřeby uživatelů, zatímco zároveň může být vizuálně atraktivní a inovativní.

V průmyslovém designu může být zaměřen na vzhled a ergonomii výrobku. V grafickém designu se design týká vizuální prezentace informací nebo komunikace prostřednictvím grafických prvků. V interiérovém designu se zaměřuje na aranžování a vytváření prostoru uvnitř budov. V každém případě design představuje proces myšlení a rozhodování o vytváření něčeho nového nebo vylepšení existujícího.