objem

prostorová tělesa

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje prostor obsazený tělesem. Objem se zpravidla měří v krychlových jednotkách, například krychlové metry (m³) nebo krychlové centimetry (cm³). Objem lze vypočítat různými způsoby, v závislosti na tvaru tělesa.

Zde jsou vzorce pro výpočet objemu některých základních geometrických těles:

Objem krychle: Pro krychli se stranou "a" je objem: V = a³

Objem kvádru (pravoúhlého hranolu): Pro kvádr s délkou "a", šířkou "b" a výškou "c" je objem: V = a * b * c

Objem válce: Pro válec s poloměrem "r" a výškou "h" je objem: V = π * r² * h

Objem kužele: Pro kužel s poloměrem podstavy "r" a výškou "h" je objem: V = (1/3) * π * r² * h

Objem koule: Pro kouli s poloměrem "r" je objem: V = (4/3) * π * r³

Kde π (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3,14159.

Je důležité mít na paměti, že jednotky musí být v souladu - pokud pracujete s centimetry, výsledek objemu bude v cm³, pokud s metry, bude v m³ atd.