svítivost

Svítivost je fyzikální veličina charakterizující intenzitu světla vysílaného nebo odráženého od povrchu nebo zdroje světla.
Svítivost vyjadřuje, jak mnoho světelného toku (luminózního toku) dopadá na danou plochu v daném směru (úhlu).
Svítivost je klíčovým parametrem při navrhování osvětlovacích systémů a hraje důležitou roli ve vědeckých, inženýrských a designových disciplínách.
 
Jednotka: Svítivost se měří v jednotkách nazývaných kandela na čtvereční metr (cd/m²) v mezinárodním jednotkovém systému (SI). Tato jednotka vyjadřuje intenzitu světla na jednotkové ploše.
Definice: Svítivost je definována jako poměr luminózního toku, který projde danou plochou, a rozměru této plochy. Symbolicky se značí jako L=dΦ/, kde je svítivost, kde  je prostorový úhel v daném směru, a  je světelný tok vyzařující do prostorového úhlu .
Směr: Svítivost je závislá na směru. To znamená, že světlo může mít různou svítivost pod jiným úhlem. V případě světelných zdrojů se mluví o směrové svítivosti.
Svítivost a jas: Termín "svítivost" by neměl být zaměňován s termínem "jas". Jas je vnímání světla lidským okem a může být ovlivněn různými faktory, jako je kontrast, prostředí a individuální vnímání.
Využití: Svítivost je důležitým konceptem při návrhu osvětlovacích systémů a při hodnocení výkonu světelných zdrojů. Ve světelném designu se dbá na to, aby byla svítivost dostatečná pro poskytnutí potřebného osvětlení v daném prostoru.
Jednorozměrná a dvourozměrná svítivost: Jednorozměrná svítivost se vztahuje k svítivosti v jednom konkrétním směru, zatímco dvourozměrná svítivost zohledňuje svítivost v různých směrech.