světelný tok

Světelný tok je fyzikální veličina, která vyjadřuje celkové množství světla, které je vyzařováno nebo dopadá na povrch za daný čas.
Tato veličina měří energetický přínos světelného zdroje a je důležitá při popisu jasu nebo intenzity světla, které vychází z daného zdroje. 
Světelný tok je klíčovým parametrem při hodnocení výkonu světelných zdrojů a při plánování osvětlení pro různé aplikace, včetně domovů, kanceláří, veřejných prostorů a průmyslových zařízení.
 
Jednotka: Světelný tok se měří v jednotkách nazývaných lumen (lm) v mezinárodním jednotkovém systému (SI). Lumen vyjadřuje světelný tok, který je vnímán lidským okem.
Symbol: Symbol pro světelný tok je Φ (phi).
Definice: Světelný tok je definován jako celkové množství světla vytvořeného světelným zdrojem za jednotkový čas.
Vektorový charakter: Světelný tok je vektorová veličina, což znamená, že má směr. Měří množství světla, které se šíří v daném směru (pod daným úhlem).
Příklady světelných zdrojů: žárovky, LED diody, zářivky atd.
Korelace s jasem: Světelný tok a jas (osvětlenost) jsou vzájemně propojené pojmy. Jas na určité ploše je roven světelnému toku dělenému plochou, na kterou světelný tok dopadá.
Kumulativní efekt: Při návrhu osvětlovacích systémů se světelný tok z jednotlivých zdrojů sčítá, což umožňuje odhadnout celkové osvětlení v daném prostoru.