stříbro

stříbro

stříbro2

stříbro3

Stříbro je chemický prvek se symboly Ag (z latinského argentum) a atomovým číslem 47. Jedná se o kovový prvek, který je známý pro svůj lesk, pevnost a vysokou elektrickou a tepelnou vodivost. Stříbro je měkký kov, který se snadno tvaruje do různých forem.

Některé klíčové vlastnosti a použití stříbra zahrnují:

Lesk a dekorativní vlastnosti: Stříbro má výjimečný lesk a bylo dlouhou dobu používáno na výrobu šperků, mincí, ozdob a dalších dekorativních předmětů.

Elektrotechnika: Stříbro je vynikajícím vodičem elektrického proudu a často se používá v elektrických kontaktech, vodičích, konektorech a dalších elektronických součástkách.

Fotografie: Stříbro bylo historicky používáno ve fotografii, zejména ve starších fotografických filmech a papírech, díky své schopnosti reagovat s chemikáliemi a zachytit obraz.

Medicína: Stříbro má antibakteriální vlastnosti, a proto se používá v lékařství a zdravotnickém prostředí, například v některých léčivech, náplastech a obvazech.

Průmyslové aplikace: Stříbro se používá v průmyslu v různých aplikacích, jako jsou katalyzátory, zrcadla, sluneční panely a další.

Stříbro je také významnou komoditou na trzích drahých kovů a má mnoho investičních a ekonomických využití. Díky svým jedinečným vlastnostem má stříbro širokou škálu použití ve světě průmyslu, technologie, zdravotnictví, umění a obchodu.

Chemické vlastnosti stříbra:

Stabilita: Stříbro je poměrně stálý prvek a odolává reakcím s vodou a vzduchem při běžných teplotách.
Oxidace: Stříbro reaguje s oxidem dusičitým (NO) a sirovodíkem (H2S) v ovzduší, což může vést k povrchovému černání nebo zčernalení stříbrných předmětů. Tento jev se nazývá stříbrný sulfid.
Reaktivita: Stříbro je relativně neaktivní a nereaguje s běžnými kyselinami (např. kyselina sírová nebo chlorovodíková) ani zásadami. Její reaktivita je nižší ve srovnání s některými jinými kovy.
 

Fyzikální vlastnosti stříbra:

Lesk: Stříbro má výrazný a charakteristický lesk, který mu dává estetickou hodnotu pro šperky a dekorativní předměty.
Elektrická vodivost: Stříbro je vynikajícím vodičem elektrického proudu, má nejvyšší elektrickou vodivost ze všech prvků a proto se často používá v elektronických součástkách a vodičích.
Tepelná vodivost: Stejně jako elektrická vodivost, stříbro má také vysokou tepelnou vodivost, což ho činí užitečným pro tepelné výměníky a jiné aplikace, kde je vyžadována rychlá přenos tepla.
Hustota: Hustota stříbra je 10,5 gramu na centimetr krychlový, což ho řadí mezi těžší kovy.
Bod tání: Bod tání stříbra je přibližně 961,78 °C (1763,2 °F), což z něj činí relativně odolný kov.
Tvrdost: Stříbro je měkký kov s tvrdostí na Mohsově stupnici kolem 2,5 až 3.
Vzhled: Stříbro je bílý a lesklý kov.