viskozita

Viskozita je měřítko odporu kapaliny proti deformaci nebo pohybu.
Je základním pojmem v oblasti reologie (věda o proudění materiálů) a důležitá pro charakterizaci tekutin a plastů.
Měří, jak rychle nebo pomalu kapalina teče nebo jak se tvaruje v reakci na působení vnější síly.
 
Tekutiny a plynyViskozita se týká zejména kapalin, ale i plyny mají svou vlastní formu viskozity, nazývanou dynamická viskozita. U kapalin můžeme mluvit o dynamické viskozitě a kinematické viskozitě.
Jednotky: Jednotkou dynamické viskozity je pascal-sekunda (Pa·s) nebo její nejběžnější podjednotka, milipascal-sekunda (mPa·s). Kinematická viskozita se měří v čtverečných metrech za sekundu (m²/s).
Proudění: Kapaliny s nízkou viskozitou mají tendenci volněji proudit, zatímco kapaliny s vysokou viskozitou vykazují větší odpor vůči pohybu.
Teplotní závislost: Většinou je viskozita závislá na teplotě. Některé kapaliny mohou mít nižší viskozitu při vyšších teplotách, zatímco jiné mohou mít opačný trend.
Měření: Viskozitu lze měřit různými způsoby, včetně viskozimetrických zařízení (viskozimetry) nebo experimentů, které sledují proudění kapaliny pod určitými podmínkami.
Newtonska vs. nespojitá viskozita: 
Newtonské kapaliny mají konstantní viskozitu bez ohledu na sílu nebo rychlost působící na ně.
Nespojitá viskozita může být závislá na podmínkách proudění.
 
Viskozita je důležitá v průmyslu (např. v potravinářství, farmacii, kosmetice), vědě, inženýrství a dalších oblastech, kde je klíčovým faktorem proudění nebo chování materiálů.
 
Při analýze viskozity je důležité rozlišovat mezi Newtonskými a nespojitými kapalinami, protože každý typ může vykazovat odlišné chování v reakci na vnější síly.