polypropylen (PP)

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu, v chemickém průmyslu a v laboratorních vybaveních. Vyrábí se z něj obaly, textilie, plastové díly, reproduktory a automobilové díly. Prodává se pod obchodním názvem Tipplen, Tatren, Mosten atd. Vedle polyetylenu a PVC je to třetí nejčastější polymerizační plast.

Polypropylen je adiční polymer vyrobený z propylenového monomeru. Je extrémně odolný vůči většině chemických rozpouštědel, zásadám a kyselinám.

Polypropylen na trhu je nejčastěji izotaktický. Polypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyethylen. PP je obecně tvrdý a pružný, zvláště když je kopolymerován s ethylenem. To umožňuje polypropylenu konkurovat jako technický plast i ABS. Křehne při nízkých teplotách, kolem 140–150 °C měkne, kolem 160–170 °C se taví. Je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, dobře se rozpouští v xylenech či tetrahydronaftalenu. Polypropylen vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. Dá se vyrobit i v průhledné formě, ale ne tak snadno jako polystyren nebo jiné plasty. Často se barví, to je možné přidáním pigmentů.

Polypropylen je často používán pro výrobu lan a provazů kvůli své nízké hustotě hmotnosti – lana jsou pak dostatečně lehká, takže mohou plavat na hladině.

Polypropylen se také užívá jako alternativa k polyvinylchloridu (PVC) pro izolaci elektrických kabelů v málo větraných prostředích, především v tunelech. Polypropylen totiž při hoření neprodukuje tolik kouře a žádné toxické halogenované uhlovodíky, které by mohly za vysokých teplot přispět ke vzniku různých kyselin.

Jednou z hlavních nevýhod polypropylenu je jeho schopnost výrazně degradovat během výroby a používání. UV záření (i dostatek slunečního záření) může způsobit zvrásnění řetězu, což vyžaduje použití přísady pohlcující UV záření pro vnější aplikace (určitou ochranu poskytují i ​​saze). Při vysokých teplotách může oxidovat, což je častý problém při výrobě (extruze, vstřikování). Naproti tomu jsou chráněny přídavkem antioxidantů.

Polypropylen se používá v oblastech podobných polyetylenu. Má také výhodu v tom, že splňuje vyšší pevnostní a tepelné požadavky. Díky své krystalické povaze se orientuje při protahování a zvyšuje se jeho pevnost, takže jej lze s výhodou použít pro výrobu fólií, fólií a vláken vhodných pro technické účely. Kromě fólií je vhodný pro výrobu dutých těles (plechovky, lahve, balónky, sudy), krabic, přepravek a dalších balicích zařízení. Pro svou pevnost, chemickou odolnost a voděodolnost (čistitelnost) se používá v mnoha spotřebních výrobcích, hračkách a sportovních potřebách. Přirozená barva PP je mléčně bílá.