lehčený beton

Lehčený beton je speciální typ betonu, který má sníženou hustotu a nižší hmotnost ve srovnání s běžným betonem. Tato lehkost je dosažena přidáním lehkých agregátů nebo pěnivých látek do betonové směsi.
Lehčený beton poskytuje stavitelům a designérům flexibilitu a různorodost v aplikacích, kde je snížená hmotnost nebo zlepšená tepelná izolace klíčovým faktorem.
 
Hlavní vlastnosti lehčeného betonu:
 
Nízká hmotnost: Lehčený beton má sníženou hustotu, což znamená, že je lehčí než tradiční beton. To usnadňuje manipulaci s materiálem a snižuje celkovou hmotnost konstrukce.
Dobrá tepelná izolace: Díky většímu množství vzduchových dutin v betonu má lehčený beton lepší tepelně izolační vlastnosti než běžný beton.
Akustická izolace: Lehčený beton může také poskytovat výhody v oblasti akustické izolace díky schopnosti absorbovat zvuk.
Snadná opracovatelnost: Je relativně snadné opracovávat lehčený beton, což zahrnuje řezání, vrtání a tvarování, což usnadňuje instalaci.
Odolnost vůči požáru: Některé typy lehčeného betonu mají také dobrou odolnost vůči ohni.
 
Typy lehčeného betonu:
 
Lehký agregátový beton: Používá lehké agregáty, jako jsou expandované jílité kuličky nebo perlit, k dosažení snížené hmotnosti.
Pěnový beton: Obsahuje pěnové látky nebo pěnu, která vytváří množství mikroskopických vzduchových bublin v betonové směsi.
Aerátový beton: Obsahuje malé množství pórovitých částic, které zvyšují objem a snižují hmotnost betonu.
 
Použití lehčeného betonu:
 
Stropy: Lehčený beton se často používá pro výrobu lehkých stropních panelů, což usnadňuje instalaci.
Obklady a fasády: Ve formě tenkých panelů se lehčený beton používá pro obklady a fasády budov.
Dlažby: Pro venkovní a vnitřní podlahy, kde je snížená hmotnost výhodná.
Izolace: Díky svým izolačním vlastnostem může být lehčený beton využíván k výrobě izolačních panelů nebo stěnových panelů.