pórovitost

Pórovitost nebo poréznost je vlastnost materiálu, která se týká existence nebo rozložení malých otvorů nebo dutin v jeho struktuře.
Tyto otvory mohou být různých velikostí a tvarů a mohou ovlivňovat fyzikální a chemické vlastnosti daného materiálu.
Pórovitost může být přítomná v různých typech materiálů, včetně hornin, betonu, keramiky, kovů, polymerů a dalších.
 

Otevřená pórovitost: Otvory v materiálu jsou propojeny s vnějším prostředím, umožňující tok tekutin nebo plynu. Příkladem může být houbovitá struktura pěny nebo otevřené póry v některých typů sedimentárních hornin.

 

 

Uzavřená pórovitost: Otvory jsou izolovány a nejsou propojeny s vnějším prostředím. Materiál může obsahovat dutiny nebo mikroskopické póry, které neumožňují volný tok tekutin nebo plynu.

Pórovitost může ovlivnit různé vlastnosti materiálu, včetně hmotnosti, pevnosti, tepelné vodivosti a schopnosti absorbce tekutin. V průmyslových odvětvích se pórovitost často hodnotí a řídí, zejména při výrobě materiálů, kde je důležitá homogenita a předvídatelnost vlastností.