draslík

Draslík je chemický prvek s atomovým číslem 19 a chemickým symbolem K. Patří mezi alkalické kovy a je umístěn v 1. skupině Periodické tabulky prvků.
 
Fyzikální vlastnosti: Draslík je stříbřitě bílý kov, který je měkký a lehký.
Chemické vlastnosti: Draslík je reaktivní prvek, který rychle reaguje s kyslíkem a vodou, což může vést k hoření nebo vzniku vodíku.
Vysoká vodivost: Draslík má vysokou elektrickou a tepelnou vodivost, což ho činí užitečným pro různé elektrické aplikace.
 
Využití v průmyslu:
 
Hnojiva: Draslík je důležitým prvkem v mnoha hnojivech, zejména pro jeho vliv na zdraví rostlin a kvalitu plodů.
Výroba hnojiv: Draslík se používá k výrobě různých druhů hnojiv, jako je draselný dusičnan nebo draselná síranová hnojiva.
Výroba skla: Draslík se používá v některých typech skla pro snížení teploty tavení a zlepšení optických vlastností.
Farmaceutický průmysl: Draslík se používá v mnoha léčivech a doplňcích stravy kvůli svému vlivu na nervový systém a svalovou činnost.
 
Význam pro živé organismy:
 
Biologická role: Draslík je nezbytný pro životní funkce všech živých organismů, zejména pro regulaci srdečního rytmu, svalovou kontrakci a nervovou signalizaci.
Homeostáza: Draslík pomáhá udržovat správnou rovnováhu tekutin a elektrolytů v těle, což je klíčové pro zachování zdraví a normální funkci buněk.
Esenciální prvek pro růst rostlin a důležitý pro jejich metabolismus. Hraje klíčovou roli při regulaci vodního obsahu rostlin a udržuje buněčnou turgorovou tlakovou rovnováhu. Draslík je také nezbytný pro syntézu cukrů, proteiny a enzymů, což má vliv na růst, kvetení a tvorbu plodů rostlin.
Nedostatek draslíku může vést k různým problémům u rostlin, jako jsou slabý růst, žloutnutí listů, nízká odolnost vůči stresu z nedostatku vody nebo teplotním extrémům, a snížená odolnost vůči nemocem a škůdcům.
Draslík je součástí mnoha hnojiv používaných k podpoře zdravého růstu rostlin. Jeho správná aplikace je důležitá pro dosažení optimálních výsledků v zahradnictví a zemědělství.