hlína

Hlína je přírodní materiál, který vzniká erozí a rozpadem hornin, jako jsou pískovce, břidlice nebo žula. Je to půdní složka, z geologického hlediska soudržná zemina, která se skládá převážně z drobných částic, které jsou menší než písek, a obsahuje minerály, organické látky a další složky. Hlína má v různých oblastech široké uplatnění a je nezbytnou složkou ekosystémů a lidských činností.
 
Některé klíčové vlastnosti a použití hlíny:
 
Zrnitost: Hlína má jemnou zrnitost, což znamená, že částice jsou menší než 0,002 mm v průměru. Tato jemná struktura přispívá k dobré retenci vody.
Složení: Hlína obsahuje minerály, jako jsou kaolinit, illit a montmorillonit, které ovlivňují její vlastnosti. Různé typy hlín mají odlišné charakteristiky.
Zemědělské použití: Hlína je důležitou složkou půdy pro zemědělské účely. Rostliny získávají živiny z hlíny, a proto je její kvalita klíčovým faktorem pro úspěch zemědělství.
Stavební materiál: Hlína se používá jako stavební materiál pro výrobu cihel, dlažeb, omítek a dalších stavebních prvků. Hlína má schopnost ztuhnutí a vytvoření pevných struktur po vyschnutí.
Keramika: Hlína je základní surovinou pro výrobu keramiky. Keramické výrobky, jako jsou nádoby, dlaždice a sochy, jsou vyráběny zpékáním hlíny.
Modelování: Díky své plasticitě a snadné formovatelnosti je hlína oblíbeným materiálem pro modelování a tvorbu různých uměleckých a řemeslných projektů.