parafín

Parafín je termín, který se používá pro skupinu voskovitých uhlovodíků, které jsou pevného stavu při běžných teplotách a mají nízkou teplotu tání. Parafín patří do skupiny alkanů, což jsou nasycené uhlovodíky, kde atomy uhlíku jsou spojeny jednoduchými vazbami.
 
Hlavní vlastnosti parafínu zahrnují:
 
Fáze: Při běžných teplotách se parafín nachází ve pevné fázi. Jeho nízká teplota tání znamená, že může snadno přecházet z pevného do kapalného stavu při zahřátí.
Použití: Parafín se často používá jako složka svíček, vosků na konzervaci, kosmetických výrobků nebo v lékařství pro výrobu některých mastí.
Izolační vlastnosti: Díky své pevné struktuře má parafín dobré izolační vlastnosti, což je využíváno v některých izolačních materiálech.
Chemická stabilita: Parafín je poměrně chemicky stabilní a odolává interakcím s většinou chemických látek.
Výroba: Parafín se často získává z rafinace ropy, kde je oddělen od jiných frakcí.